Общинска избирателна комисия Стара Загора


РЕШЕНИЕ
№ 125 - МИ
Стара Загора, 07.10.2019

ОТНОСНО: Жалба от Валентина Стойчева Бонева, упълномощен представител на коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ относно нарушения по чл.183, ал.5 от ИК и Заповед № 10-00-1964/20.09.2019г. на Кмета на Община Стара Загора.

В ОИК Стара Загора е постъпила жалба с вх.№161/07.10.2019г. от Валентина Стойчева Бонева, упълномощен представител на коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“. В жалбата се твърди, че върху плакатите на коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“, поставени върху определените за целта места в градината „Доша Николова“, в парк „Петър Дертлиев“, пресечката на ул. „Граф Н. Игнатиев“ и бул. „Св. Патриарх Евтимий“, до клуба на пенсионера на ул. „Граф Н. Игнатиев“ №41, до НЧ „Св. Климент Охридски“ и на другите места, посочени в заповедта, били залепени плакати за събитието „Демографски рестарт“, като по този начин плакатите на коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ били унищожени. Към ОИК Стара Загора е направено искане да се произнесе с решение, с което подобни практики да бъдат преустановени.

След като се запозна със съдържанието на жалбата, ОИК Стара Загора прие за установено следното:

Към жалбата не са приложени доказателства относно твърденията за унищожаване и заличаване на агитационните материали на коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“. Изложени са единствено твърдения, че върху същите има поставени други плакати, афиширащи за събитието „Демографски рестарт“ без да се посочва организатора на събитието, както и дали същите представляват агитационни материали по смисъла на ИК. Дори и да се приеме, че има поставени плакати, афиширащи горецитираното събитие, доколкото липсват данни относно лицата, които са ги поставили, както и датата на поставянето им, се налага извод, че не са налице предпоставки за образуване на административнонаказателно производство, което е в правомощията на ОИК Стара Загора (арг. чл.496 от ИК във връзка с чл.42 от ЗАНН). 

На основание чл. 85, ал.4 във връзка с чл.87, т.22 от ИК, ОИК Стара Загора

                               

Р Е Ш И : 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на Валентина Стойчева Бонева, упълномощен представител на коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ като неоснователна.

Настоящото решение е обявено по реда на чл.87, ал. 2 от Изборния Кодекс и подлежи на обжалване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Теодора Иванова Крумова-Желева

Секретар: Междну Бехчет Халид

* Публикувано на 07.10.2019 в 18:31 часа

Календар

Решения

  • № 141 - МИ / 17.10.2019

    относно: Жалба от Недялко Димитров Ангелов, упълномощен представител на партия Българска Социалдемократическа Партия относно нарушения по чл.183, ал.5 от ИК.

  • № 140 - МИ / 17.10.2019

    относно: Упълномощаване на членове от ОИК Стара Загора, които да предадат на ТЗ на ГД „ГРАО“ избирателните списъци, декларациите и удостоверенията към тях, списъците на заличените лица и списъците за допълнително вписване на придружителите, за извършване на проверка за гласуване в нарушение на правилата на ИК и други нарушения на ИК.

  • № 139 - МИ / 17.10.2019

    относно: Замяна на председатели, зам.-председатели, секретари и членове на СИК, предложени от ръководствата на коалиция „Обединени патриоти“, коалиция „БСП за България“, ПП ВОЛЯ и ПП ГЕРБ в Община Стара Загора.

всички решения