Общинска избирателна комисия Стара Загора


РЕШЕНИЕ
№ 211 - МИ
Стара Загора, 28.10.2019

ОТНОСНО: Одобряване на графичните файлове с предпечат на хартиените бюлетини за произвеждане на втори тур за избор на кмет на кметства в Община Стара Загора на 03.11.2019г.

На 28.10.2019г. в ОИК Стара Загора постъпиха графични файлове на хартиените бюлетини за произвеждане на втори тур за избор на кмет на кметства в Община Стара Загора на 03.11.2019г., както следва:

Графични файлове с предпечат на хартиените бюлетини за всяко от кметствата в Община Стара Загора, в които ще се провежда втори тур за избор на кмет на кметство, а именно: Змейово, Хан Аспарухово, Могила, Братя Кунчеви, Загоре. 

След като се запозна с графичните файлове на хартиените бюлетини, описани по-горе, ОИК Стара Загора установи, че същите съответстват на допуснатите до втори тур кандидати за кметове на кметства в Община Стара Загора. 

Предвид горното на основание на чл. 85, ал.4 във връзка с чл.87, ал.1, т.9 и Решение № 993-МИ от 07.09.2019г. на ЦИК, ОИК Стара Загора

 

Р Е Ш И:

УТВЪРЖДАВА графичните файлове с предпечат на хартиените бюлетини за произвеждане на втори тур за избор на кмет на кметства в Община Стара Загора на 03.11.2019г. Змейово, Хан Аспарухово, Могила, Братя Кунчеви, Загоре.

ОДОБРЯВА тиража на хартиените бюлетини за произвеждане на втори тур за избор на кмет на кметства в Община Стара Загора на 03.11.2019г., както следва:

 

кмет на кметство

БРАТЯ КУНЧЕВИ

700

кмет на кметство

ЗАГОРЕ

800

кмет на кметство

ЗМЕЙОВО

700

кмет на кметство

МОГИЛА

700

кмет на кметство

ХАН АСПАРУХОВО

1100

Настоящото решение е обявено по реда на чл.87, ал. 2 от Изборния Кодекс и подлежи на обжалване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Теодора Иванова Крумова-Желева

Секретар: Междну Бехчет Халид

* Публикувано на 28.10.2019 в 18:26 часа

Календар

Решения

  • № 418 / 25.06.2019

    относно: Предсрочно прекратяване пълномощията на Райчо Димитров Стоев – кмет на кметство с. Яворово, общ. Стара Загора, обл. Стара Загора

  • № 417 / 18.01.2019

    относно: Поправка на техническа грешка, допусната в Решение № 416-МИ/НР от 18.01.2019г. на ОИК Стара Загора

  • № 416 / 18.01.2019

    относно: Предсрочно прекратяване пълномощията на Георги Атанасов Празов – кмет на кметство с. Памукчии, общ. Стара Загора, обл. Стара Загора

всички решения