Общинска избирателна комисия Стара Загора


РЕШЕНИЕ
№ 24 - МИ
Стара Загора, 12.09.2019

ОТНОСНО: Регистрация на партия АБВ (Алтернатива за българско възраждане) в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019г. за кметове на кметства в община Стара Загора.

Постъпило е заявление за регистрация (Приложение №44-МИ) на партия АБВ (Алтернатива за българско възраждане), представлявана от Румен Йорданов Петков, чрез Даниела Димитрова Николова в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019г. за кметове на кметства в община Стара Загора, както следва: с. Загоре, с. Могила.

Към заявлението са приложени следните документи: заверено копие на Пълномощно на лицето, представляващо партията; копие на Решение № 1024-МИ от 10.09.2019г. на ЦИК; копие на удостоверение за регистрация на партия АБВ (Алтернатива за българско възраждане), издадено от ЦИК; заверено копие на удостоверение от 31.07.2019г. за актуално състояние, издадено от СГС.

На основание на чл. 85, ал.4 във връзка с чл.87, ал.1, т.12 от ИК във връзка с Решение № 936-МИ от 02.09.2019г. на ЦИК, ОИК Стара Загора

 

Р Е Ш И : 

РЕГИСТРИРА партия АБВ (Алтернатива за българско възраждане)в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019г. за кметове на кметства в община Стара Загора, както следва: с. Загоре, с. Могила.

Настоящото решение е обявено по реда на чл.87, ал. 2 от Изборния Кодекс и подлежи на обжалване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Теодора Иванова Крумова-Желева

Секретар: Междну Бехчет Халид

* Публикувано на 12.09.2019 в 18:46 часа

Календар

Решения

  • № 418 / 25.06.2019

    относно: Предсрочно прекратяване пълномощията на Райчо Димитров Стоев – кмет на кметство с. Яворово, общ. Стара Загора, обл. Стара Загора

  • № 417 / 18.01.2019

    относно: Поправка на техническа грешка, допусната в Решение № 416-МИ/НР от 18.01.2019г. на ОИК Стара Загора

  • № 416 / 18.01.2019

    относно: Предсрочно прекратяване пълномощията на Георги Атанасов Празов – кмет на кметство с. Памукчии, общ. Стара Загора, обл. Стара Загора

всички решения