Общинска избирателна комисия Стара Загора


РЕШЕНИЕ
№ 37 - МИ
Стара Загора, 13.09.2019

ОТНОСНО: Регистрация на местна коалиция ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019г. за кметове на кметства в община Стара Загора

Постъпило е заявление за регистрация (Приложение №45-МИ) на местна коалиция ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ, представлявана от Мария Танева Динева, ЕГН *** в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019г. за кметове на кметства в община Стара Загора, както следва: с. Богомилово, с. Братя Кунчеви, с. Горно Ботево, с. Дълбоки, с. Еленино, с. Загоре, с. Змейово, с. Калитиново, с. Калояновец, с. Кирилово, с. Маджерито, с. Малка Верея, с. Могила, с. Оряховица, с. Преславен, с. Хан Аспарухово, с. Хрищени.

В местната коалиция участват следните политически партии: „Земеделски народен съюз“; „Съюз на свободните демократи“; „Земеделски съюз Александър Стамболийски“.

Към заявлението са приложени следните документи: Решение за образуване на местна коалиция „ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ“; Решение на местната коалиция за определяне на Мария Танева Динева като отговорник за приходите, разходите и счетоводната отчетност на МК ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ; удостоверение за банкова сметка; нотариално заверен подпис на представляващия местната коалиция; 3 броя Пълномощни; удостоверения и решения за регистрация на всяка от партиите, участващи в коалицията; удостоверения за актуално състояние на участващите в коалицията партии.

Заявено е искане за изписване в бюлетината като Земеделски НАРОДЕН СЪЮЗ.

На основание на чл. 85, ал.4 във връзка с чл.87, ал.1, т.13 от ИК във връзка с Решение № 936-МИ от 02.09.2019г. на ЦИК, ОИК Стара Загора

 

Р Е Ш И :

РЕГИСТРИРА местна коалиция ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019г. за кметове на кметства в община Стара Загора, както следва: с. Богомилово, с. Братя Кунчеви, с. Горно Ботево, с. Дълбоки, с. Еленино, с. Загоре, с. Змейово, с. Калитиново, с. Калояновец, с. Кирилово, с. Маджерито, с. Малка Верея, с. Могила, с. Оряховица, с. Преславен, с. Хан Аспарухово, с. Хрищени.

Наименованието на местната коалиция за отпечатване в бюлетината е:

Земеделски НАРОДЕН СЪЮЗ.

Настоящото решение е обявено по реда на чл.87, ал. 2 от Изборния Кодекс и подлежи на обжалване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Теодора Иванова Крумова-Желева

Секретар: Междну Бехчет Халид

* Публикувано на 13.09.2019 в 19:07 часа

Календар

Решения

  • № 418 / 25.06.2019

    относно: Предсрочно прекратяване пълномощията на Райчо Димитров Стоев – кмет на кметство с. Яворово, общ. Стара Загора, обл. Стара Загора

  • № 417 / 18.01.2019

    относно: Поправка на техническа грешка, допусната в Решение № 416-МИ/НР от 18.01.2019г. на ОИК Стара Загора

  • № 416 / 18.01.2019

    относно: Предсрочно прекратяване пълномощията на Георги Атанасов Празов – кмет на кметство с. Памукчии, общ. Стара Загора, обл. Стара Загора

всички решения