Общинска избирателна комисия Стара Загора


РЕШЕНИЕ
№ 105
Стара Загора, 20.09.2015

ОТНОСНО: Регистрация на кандидатска листа на ПП „Нова Сила“ за участие в изборите за общински съветници на 25.10.2015г. в Община Стара Загора.

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

СТАРА ЗАГОРА

 

Р Е Ш Е Н И Е

№  105- МИ/НР

гр.Стара Загора, 20.09.2015 г.

 

ОТНОСНО: Регистрация на кандидатска листа на ПП „Нова Сила“ за участие в изборите за общински съветници на 25.10.2015г. в Община Стара Загора.

Постъпило е предложение за регистрация на кандидатска листа на ПП „Нова Сила“  за избиране на общински съветници в Община Стара Загора. Към предложението са приложени следните документи: Заявления, съгласно Приложение №62-МИ, подписани от всеки от кандидатите, включени в листата;  Декларации съгласно Приложение №63-МИ, подписани от всеки от кандидатите, включени в листата;  Декларации съгласно Приложение №64-МИ, подписани от всеки от кандидатите, включени в листата.

От съвкупната преценка на представените по-горе документи, ОИК Стара Загора, счита, че са спазени изискванията на чл.414 от ИК и Решение № 043-МИ/НР от 12.09.2015г. на ОИК Стара Загора, поради което и на основание на чл. 85, ал.4 във връзка с чл.87, ал.1, т.14 и чл.417, ал.1 от ИК, ОИК Стара Загора

 

 

Р Е Ш И :

 

РЕГИСТРИРА кандидатите за общински съветници от кандидатската листа на ПП „Нова Сила“  за участие в изборите за общински съветници на 25.10.2015 г. в Община Стара Загора както следва:

 

 

  1. Тихомир Динев Томов
  2. Митко Господинов Трайков
  3. Маргарит Велчев Тонев
  4. Димитър Славов Бахчеванов
  5. Янаки Тонев Павлов
  6. Динчо Илиев Дюлгеров
  7. Живко Тенев Кръстев
  8. Николай Георгиев Лазаров
  9. Георги Ангелов Георгиев
  10. Деньо Минев Денев

 

 

 

Настоящото решение е обявено по реда на чл.87, ал. 2 от Изборния Кодекс и подлежи на обжалване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му.

 

                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                              /Теодора Крумова/

                                              СЕКРЕТАР:

                                                                              /Веселина Андреева/

Председател: Теодора Иванова Крумова-Желева

Секретар: Веселина Иванова Андреева

* Публикувано на 20.09.2015 в 17:40 часа

Календар

Решения