Общинска избирателна комисия Стара Загора


РЕШЕНИЕ
№ 107
Стара Загора, 20.09.2015

ОТНОСНО: Регистрация на кандидатска листа на ПП „Движение Напред България“ за участие в изборите за общински съветници на 25.10.2015г. в Община Стара Загора.

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

 СТАРА ЗАГОРА

 

Р Е Ш Е Н И Е

№  107- МИ/НР

гр.Стара Загора, 20.09.2015 г.

 

ОТНОСНО: Регистрация на кандидатска листа на ПП „Движение Напред България“ за участие в изборите за общински съветници на 25.10.2015г. в Община Стара Загора.

Постъпило е предложение за регистрация на кандидатска листа на ПП „Движение Напред България“   за избиране на общински съветници в Община Стара Загора. Към предложението са приложени следните документи: Заявления, съгласно Приложение №62-МИ, подписани от всеки от кандидатите, включени в листата;  Декларации съгласно Приложение №63-МИ, подписани от всеки от кандидатите, включени в листата;  Декларации съгласно Приложение №64-МИ, подписани от всеки от кандидатите, включени в листата.

От съвкупната преценка на представените по-горе документи, ОИК Стара Загора, счита, че са спазени изискванията на чл.414 от ИК и Решение № 028-МИ/НР от 11.09.2015г. на ОИК Стара Загора, поради което и на основание на чл. 85, ал.4 във връзка с чл.87, ал.1, т.14 и чл.417, ал.1 от ИК, ОИК Стара Загора.

 

 

Р Е Ш И :

 

РЕГИСТРИРА кандидатите за общински съветници от кандидатската листа на ПП „Движение Напред България“  за участие в изборите за общински съветници на 25.10.2015 г. в Община Стара Загора както следва:

 

 1. Емануил Иванов Манев
 2. Ганчо Велков Иванов
 3. Минка Иванова Стоименова
 4. Стефан Дечев Попов
 5. Антоанета Петрова Иванова
 6. Павлина Недялкова Стоянова
 7. Бистра Тончева Стайкова
 8. Милена Спасова Динева
 9. Гергана Иванова Панайотова
 10. Татяна  Тенчева Минчева
 11. Гергана Стамова Георгиева
 12. Костадин Иванов Грозев
 13. Тодор Стоянов Тодоров
 14. Дончо Желев Дончев

 

Настоящото решение е обявено по реда на чл.87, ал. 2 от Изборния Кодекс и подлежи на обжалване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му.

 

                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                              /Теодора Крумова/

                                              СЕКРЕТАР:

                                                                               /Веселина Андреева/

Председател: Теодора Иванова Крумова-Желева

Секретар: Веселина Иванова Андреева

* Публикувано на 20.09.2015 в 17:43 часа

Календар

Решения