Общинска избирателна комисия Стара Загора


РЕШЕНИЕ
№ 109
Стара Загора, 20.09.2015

ОТНОСНО: Регистрация на кандидатска листа на ПП „ГЕРБ“ за участие в изборите за общински съветници на 25.10.2015г. в Община Стара Загора.

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

СТАРА ЗАГОРА

 

Р Е Ш Е Н И Е

109 - МИ/НР

 гр.Стара Загора, 20.09.2015 г.

 

ОТНОСНО: Регистрация на кандидатска листа на ПП „ГЕРБ“ за участие в изборите за общински съветници на 25.10.2015г. в Община Стара Загора.

Постъпило е предложение за регистрация на кандидатска листа на ПП „ГЕРБ“  за избиране на общински съветници в Община Стара Загора. Към предложението са приложени следните документи: Заявления, съгласно Приложение №62-МИ, подписани от всеки от кандидатите, включени в листата;  Декларации съгласно Приложение №63-МИ, подписани от всеки от кандидатите, включени в листата;  Декларации съгласно Приложение №64-МИ, подписани от всеки от кандидатите, включени в листата.

От съвкупната преценка на представените по-горе документи, ОИК Стара Загора, счита, че са спазени изискванията на чл.414 от ИК и Решение № 011-МИ/НР от 10.09.2015г. на ОИК Стара Загора, поради което и на основание на чл. 85, ал.4 във връзка с чл.87, ал.1, т.14 и чл.417, ал.1 от ИК, ОИК Стара Загора

 

Р Е Ш И :

РЕГИСТРИРА кандидатите за общински съветници от кандидатската листа на  ПП „ГЕРБ“ за участие в изборите за общински съветници на 25.10.2015 г. в Община Стара Загора както следва:

 

 1. Емил Маринов Христов
 2. Николай Стефанов Диков
 3. Милена Иванова Стоянова-Желева
 4. Радостин Радославов  Танев
 5. Дарина Николова Гайдарова
 6. Радослав Славчев Танев
 7. Нели Иванова Калнева- Митева
 8. Диян Станимиров Димитров
 9. Таньо Брайков Танев
 10. Пламен Тенев Русев
 11. Петя Христова  Копанова
 12. Иван Ганчев Велев
 13. Кремена Георгиева Мандаджиева
 14. Даниел Георгиев Вълчев
 15. Стефан Анков Георгиев
 16. Христо Пенчев Бонев
 17. Николай Валериев Николов
 18. Светлана Стойнова Иванова
 19. Ангел Бориславов Филипов
 20. Христо Тенев Недялков
 21. Румяна Лалева Присадашка
 22. Петко Недялков Петков
 23. Иван Дянков Дянков
 24. Гочо Янчев Карагьозов
 25. Мариян Георгиев Димитров
 26. Нина Ганчева Желязкова
 27. Таня Илиева Перчемлиева
 28. Живко Бончев Желев
 29. Мима Малчева Георгиева
 30. Владислав Иванов  Кирилов
 31. Мирослав Пламенов Чобанов
 32. Станимир Пламенов Стойчев
 33. Динко Танев Михайлов
 34. Станислав Иванов Стоянов
 35. Иван Мирчев Райнов
 36. Снежана Танева Танева
 37. Димо Колев Димитров
 38. Златко Стайков Танев
 39. Десислава Иванова Нанева
 40. Васил Константинов Костов
 41. Желязко Драгомиров Атанасов
 42. Теньо Тонев Тенев
 43. Димо Пенев Димитров
 44. Красимира Георгиева Кънева
 45. Петър Магдаленов Симеонов
 46. Добрин Георгиев Янков
 47. Янислав Георгиев Димитров
 48. Ивелин Кирилов Митрев
 49. Анелия Асенова Асенова
 50. Виктор Василев Драголов
 51. Бонка Емилова  Петкова

 

Настоящото решение е обявено по реда на чл.87, ал. 2 от Изборния Кодекс и подлежи на обжалване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му.

 

 

                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                              /Теодора Крумова/

 

                                              СЕКРЕТАР:

                                                                              /Веселина Андреева/

Председател: Теодора Иванова Крумова-Желева

Секретар: Веселина Иванова Андреева

* Публикувано на 20.09.2015 в 17:46 часа

Календар

Решения