Общинска избирателна комисия Стара Загора


РЕШЕНИЕ
№ 110
Стара Загора, 20.09.2015

ОТНОСНО: Регистрация на кандидати за кметове на кметства от ПП „ГЕРБ“ в изборите за общински съветници и кметове на 25.10.2015г. в Община Стара Загора.

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

СТАРА ЗАГОРА

 

Р Е Ш Е Н И Е

№  110- МИ/НР

гр.Стара Загора, 20.09.2015 г.

 

ОТНОСНО: Регистрация на кандидати за кметове на кметства от ПП „ГЕРБ“ в изборите за общински съветници и кметове на 25.10.2015г. в Община Стара Загора.

Постъпило е предложение за регистрация на кандидати за кметове на кметства от ПП „ГЕРБ“ в изборите за общински съветници и кметове на 25.10.2015г. в Община Стара Загора.

Към предложението са приложени следните документи: Заявления, съгласно Приложение №62-МИ, подписано от кандидата;  Декларация съгласно Приложение №63-МИ, подписани от кандидата;  Декларация съгласно Приложение №64-МИ, подписана от кандидата.

От съвкупната преценка на представените по-горе документи, ОИК Стара Загора, счита, че са спазени изискванията на чл.414 от ИК и Решение № 012-МИ/НР от 10.09.2015г. на ОИК Стара Загора, поради което и на основание на чл. 85, ал.4 във връзка с чл.87, ал.1, т.14 и чл.417, ал.1 от ИК, ОИК Стара Загора.

 

Р Е Ш И :

РЕГИСТРИРА:  кандидатите за кметове на кметства, издигнати от ПП „ГЕРБ“ в изборите за общински съветници и кметове на 25.10.2015г. както следва:

 

 1. Мария Нейкова Стойнова – за с. Арнаутито
 2. Петър Василев Коев – за с. Богомилово
 3. Петър Койчев Койчев – за с. Борилово
 4. Георги Петков Георгиев – за с. Братя Кунчеви
 5. Иванка Петкова Иванова – за с. Бъдеще
 6. Петко Стоянов Петков – за с. Горно Ботево
 7. Бальо Димов Иванов – за с. Дълбоки
 8. Мончо Вълчев Монев – за с. Загоре
 9. Анна Руменова Мадарджиева- Караиванова – за с. Змейово
 10. Димитринка Иванова Иванова – за с. Калитиново
 11. Танка Ганева Нейкова – за с. Калояновец
 12. Станимира Калинова Маринова – за с. Кирилово
 13. Ганчо Колев Иванов – за с. Козаревец
 14. Димитър Ангелов Терзиев – за с. Колена
 15. Славка Генова Николова – за с. Ловец
 16. Дончо Банов Брайков – за с. Малка Верея
 17. Теньо Динев Тенев – за с. Малко Кадиево
 18. Екатерина Андреева Андреева – за с. Михайлово
 19. Минчо Манев Василев – за с. Могила
 20. Атанас Проданов Вапцаров – за с. Оряховица
 21. Георги Атанасов Празов – за с. Памукчии
 22. Николинка Дечкова Дечева – за с. Петрово
 23. Недко Антонов Леонардов – за с. Плоска Могила
 24. Мария Димитрова Кънчева – за с. Подслон
 25. Митьо Митев Митев – за с. Преславен
 26. Елена Енчева Костадинова – за с. Пшеничево
 27. Матей Генчев Господинов – за с. Ракитница
 28. Атанасия Димитрис Иванова – за с. Самуилово
 29. Станчо Желев Станев – за с. Старозагорски минерални бани
 30. Димитър Тенев Димитров – за с. Стрелец
 31. Радка Минева Пецева – за с. Сулица
 32. Петър Петков Петров – за с. Хан Аспарухово
 33. Димка Колева Минчева – за с. Християново
 34. Радка Цветкова Желева – за с. Хрищени
 35. Райчо Димитров Стоев – за с. Яворово

 

Настоящото решение е обявено по реда на чл.87, ал. 2 от Изборния Кодекс и подлежи на обжалване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му.

 

                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                              /Теодора Крумова/

 

                                              СЕКРЕТАР:

                                                                              /Веселина Андреева/

Председател: Теодора Иванова Крумова-Желева

Секретар: Веселина Иванова Андреева

* Публикувано на 20.09.2015 в 17:48 часа

Календар

Решения