Общинска избирателна комисия Стара Загора


РЕШЕНИЕ
№ 116
Стара Загора, 21.09.2015

ОТНОСНО: Регистрация на кандидати за кметове на кметства от местна коалиция „СОЛИДАРНОСТ – ЩИТ“ в изборите за общински съветници и кметове на 25.10.2015г. в Община Стара Загора.

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

СТАРА ЗАГОРА

 

 Р Е Ш Е Н И Е

№  116- МИ/НР

 гр.Стара Загора, 21.09.2015 г.

 

ОТНОСНО: Регистрация на кандидати за кметове на кметства от местна коалиция „СОЛИДАРНОСТ – ЩИТ“ в изборите за общински съветници и кметове на 25.10.2015г. в Община Стара Загора.

Постъпило е предложение за регистрация на кандидати за кметове на кметства от местна коалиция „СОЛИДАРНОСТ – ЩИТ“ в изборите за общински съветници и кметове на 25.10.2015г. в Община Стара Загора.

Към предложението са приложени следните документи: Заявления, съгласно Приложение №62-МИ, подписано от кандидата;  Декларация съгласно Приложение №63-МИ, подписани от кандидата;  Декларация съгласно Приложение №64-МИ, подписана от кандидата.

От съвкупната преценка на представените по-горе документи, ОИК Стара Загора, счита, че са спазени изискванията на чл.414 от ИК и Решение № 060-МИ/НР от 13.09.2015г. на ОИК Стара Загора, поради което и на основание на чл. 85, ал.4 във връзка с чл.87, ал.1, т.14 и чл.417, ал.1 от ИК, ОИК Стара Загора.

 

Р Е Ш И :

РЕГИСТРИРА:  кандидатите за кметове на кметства, издигнати от местна коалиция „СОЛИДАРНОСТ – ЩИТ“ в изборите за общински съветници и кметове на 25.10.2015г. както следва:

 

  1. Йордан Маринов Йорданов - за с. Калитиново
  2. Йордан Димитров Йорданов – за с. Дълбоки
  3. Асен Асенов Янков – за с. Еленино

 

Настоящото решение е обявено по реда на чл.87, ал. 2 от Изборния Кодекс и подлежи на обжалване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му.

 

                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                              /Теодора Крумова/

 

                                              СЕКРЕТАР:

                                                                              /Веселина Андреева/

Председател: Теодора Иванова Крумова-Желева

Секретар: Веселина Иванова Андреева

* Публикувано на 21.09.2015 в 17:22 часа

Календар

Решения