Общинска избирателна комисия Стара Загора


РЕШЕНИЕ
№ 126
Стара Загора, 21.09.2015

ОТНОСНО: Регистрация на кандидати за кметове на кметства от КП РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК в изборите за общински съветници и кметове на 25.10.2015г. в Община Стара Загора.

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

СТАРА ЗАГОРА

 

 Р Е Ш Е Н И Е

№  126- МИ/НР

 гр.Стара Загора, 21.09.2015 г.

 

ОТНОСНО: Регистрация на кандидати за кметове на кметства от КП РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК в изборите за общински съветници и кметове на 25.10.2015г. в Община Стара Загора.

Постъпило е предложение за регистрация на кандидати за кметове на кметства от КП РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК в изборите за общински съветници и кметове на 25.10.2015г. в Община Стара Загора.

Към предложението са приложени следните документи: Заявления, съгласно Приложение №62-МИ, подписано от кандидата;  Декларация съгласно Приложение №63-МИ, подписани от кандидата;  Декларация съгласно Приложение №64-МИ, подписана от кандидата.

От съвкупната преценка на представените по-горе документи, ОИК Стара Загора, счита, че са спазени изискванията на чл.414 от ИК и Решение № 067-МИ/НР от 13.09.2015г. на ОИК Стара Загора, поради което и на основание на чл. 85, ал.4 във връзка с чл.87, ал.1, т.14 и чл.417, ал.1 от ИК, ОИК Стара Загора

 

Р Е Ш И :

РЕГИСТРИРА:  кандидатите за кметове на кметства, издигнати от КП РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК в изборите за общински съветници и кметове на 25.10.2015г. както следва:

 

 1. Ивелина Стоянова   Иванова   – за с. Колена
 2. Стоян Колев  Трифонов   – за с. Змейово
 3. Диян Иванов  Ганчев   – за с. Подслон
 4. Руска Николова  Иванова – за с.  Плоска Могила
 5. Стоил Ганчев  Ганчев   – за с.  Петрово
 6. Коста Генчев  Костов – за с. Ракитница
 7. Живка Ганчева  Жекова  – за с. Самуилово
 8. Енчо Иванов  Македонски – за с. Горно Ботево
 9. Огнян Анев  Огнянов – за с. Хан Апарухово
 10. Станимир Стойнов  Стойчев – за с. Бъдеще
 11. Недка Георгиева  Йовчева – за с. Стрелец
 12. Красимир Горчев    Кирилов – за с. Загоре

 

Настоящото решение е обявено по реда на чл.87, ал. 2 от Изборния Кодекс и подлежи на обжалване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му.

 

                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                              /Теодора Крумова/

 

                                              СЕКРЕТАР:

                                                                              /Веселина Андреева/

Председател: Теодора Иванова Крумова-Желева

Секретар: Веселина Иванова Андреева

* Публикувано на 21.09.2015 в 17:30 часа

Календар

Решения