Общинска избирателна комисия Стара Загора


РЕШЕНИЕ
№ 144
Стара Загора, 24.09.2015

ОТНОСНО: Изменение на Решение №125/21.09.2015г. за регистрирация кандидатите за общински съветници от кандидатската листа на КП РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК за участие в изборите за общински съветници на 25.10.2015 г. в Община Стара Загора.

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

СТАРА ЗАГОРА

 

Р Е Ш Е Н И Е

144 - МИ/НР

 гр.Стара Загора, 24.09.2015 г.

 

 

ОТНОСНО: изменение на Решение №125/21.09.2015г. за регистрирация кандидатите за общински съветници от кандидатската листа на  КП РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК за участие в изборите за общински съветници на 25.10.2015 г. в Община Стара Загора

Постъпило е заявление от Иван Бенчев Тенев, за заличаване от кандидатската листа на КП РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК за избиране на общински съветници в Община Стара Загора. В законоустановения срок не е постъпило предложение от КП РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК, съдържащо името на друг кандидат, който да заеме освободеното или последното място в кандидатската листа.

Предвид горното на основание на чл. 85, ал.4 във връзка с чл.87, ал.1, т.14 и чл.417, ал.5 от ИК, във връзка с Решение №125/21.09.2015г., ОИК Стара Загора

 

Р Е Ш И :

 

ИЗМЕНЯ Решение №125/21.09.2015г. за регистрирация кандидатите за общински съветници от кандидатската листа на  КП РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК за участие в изборите за общински съветници на 25.10.2015 г. в Община Стара Загора

РЕГИСТРИРА кандидатите за общински съветници от кандидатската листа на КП РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК за участие в изборите за общински съветници на 25.10.2015 г. в Община Стара Загора както следва:

 

 1. Румен Стефанов  Димитров
 2. Димитър Здравков  Чорбаджиев
 3. Румен Колев  Ройдев
 4. Милко Стаматов  Чанков
 5. Петя Георгиева  Димитрова
 6. Петя Георгиева  Арнаудова
 7. Николай Иванов  Овчаров
 8. Станимир Денчев  Трошев
 9. Ваня Константинова  Буюклиева
 10. Ваня Русева  Дионисиева
 11. Иван Ганчев Иванов
 12. Мартин Петков  Бойчев
 13. Слънчезар Цанков  Христов
 14. Благовеста Христова  Шинева
 15. Георги Павлов  Димитров
 16. Росица Господинова  Танева
 17. Ивелина Иванова  Илиева
 18. Данаил Ненчев Ненчев
 19. Иван Дойчев  Вълчев
 20. Васил Димитров  Николов
 21. Костадин Пенчев  Пенчев
 22. Ивелина Павлова  Кочмарова
 23. Мария Митков  Христова
 24. Ирина Фраткова  Фратева-Топалова
 25. Ивелина Наскова  Кедикова
 26. Юсни Мемиш  Ибрям
 27. Нели Пеева  Дакова
 28. Десислава Тенчева Влашева
 29. Димитър Маринов    Стаматов
 30. Енчо Иванов Македонски
 31. Таня Стоянова  Георгиева
 32. Петър Иванов  Петров
 33. Богдана Йорданова  Камбурова

Калоян  Петров  Петров

Настоящото решение е обявено по реда на чл.87, ал. 2 от Изборния Кодекс и подлежи на обжалване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му.

 

 

                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                              /Теодора Крумова/

 

                                              СЕКРЕТАР:

                                                                              /Веселина Андреева/

Председател: Теодора Иванова Крумова-Желева

Секретар: Веселина Иванова Андреева

* Публикувано на 24.09.2015 в 17:37 часа

Календар

Решения