Общинска избирателна комисия Стара Загора


РЕШЕНИЕ
№ 156
Стара Загора, 06.10.2015

ОТНОСНО: Назначаване на застъпници в Община Стара Загора

Постъпило е заявление за регистрация на застъпници на кандидатска листа на МК „ИСТИНАТА ЗА СТАРА ЗАГОРА“ за изборите за общински съветници, в изборите за общински съветници и кметове на 25.10.2015 г. в Община Стара Загора. Към заявлението е приложен списък на хартиен и технически носител, съдържащ имената и ЕГН на 178 застъпници. След проверка на заявените лица се установи, че лицето Антоанета Иванова Колева, е регистрирано като застъпник от листата на ПП „ВМРО – Българско национално движение“  с Решение №154 от 06.10.2015г., което се явява в противоречие с разпоредбата на чл.117, ал.7 от ИК.

На основание на чл. 85, ал.4 във връзка с чл.87, т.18, чл. 117, ал.4 и 7 и 118, ал.2 от ИК, ОИК Стара Загора

 

                                                                                                      Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА 177 застъпника  на кандидатската листа на МК „ИСТИНАТА ЗА СТАРА ЗАГОРА“ за изборите за общински съветници, в изборите за общински съветници и кметове на 25.10.2015 г. в Община Стара Загора.

ОТКАЗВА регистрация на Антоанета Иванова Колева, като застъпник на кандидатска листа на МК „ИСТИНАТА ЗА СТАРА ЗАГОРА“ за изборите за общински съветници, в изборите за общински съветници и кметове на 25.10.2015 г. в Община Стара Загора.

Настоящото решение е обявено по реда на чл.87, ал. 2 от Изборния Кодекс и подлежи на обжалване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Теодора Иванова Крумова-Желева

Секретар: Веселина Иванова Андреева

* Публикувано на 07.10.2015 в 16:55 часа

Календар

Решения