Общинска избирателна комисия Стара Загора


РЕШЕНИЕ
№ 161
Стара Загора, 08.10.2015

ОТНОСНО: Замяна на председатели, зам. председатели, секретари и членове на СИК, предложени от ръководството на ПП „България без цензура“ в Община Стара Загора

Постъпило е Предложение от ПП „България без цензура“ за промени в СИК от квотата на ПП „България без цензура“ в Община Стара Загора и списък на предложените промени на хартиен и на технически носител.

 На основание на чл.85, ал.4 във връзка с чл.87, ал.1, т.5 от ИК и във връзка с Решение №145 от 24.09.2015г. на ОИК Стара Загора, ОИК Стара Загора 

                               

 

Р Е Ш И :

 

Приема направеното от ПП „България без цензура“ предложение  за промени в СИК от квотата на ПП „България без цензура“ в Община Стара.

Назначава предложените от ПП „България без цензура“ председатели, зам. председатели, секретари и членове на СИК.

Неразделна част от настоящото решение е Приложение №1, съдържащо имената на предложените лица – членове на СИК, единен граждански номер, длъжност в комисията, образование, специалност.

Настоящото решение е обявено по реда на чл.87, ал. 2 от Изборния Кодекс и подлежи на обжалване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му.

 

 

Председател: Теодора Иванова Крумова-Желева

Секретар: Веселина Иванова Андреева

* Публикувано на 09.10.2015 в 09:46 часа

Календар

Решения