Общинска избирателна комисия Стара Загора


РЕШЕНИЕ
№ 165
Стара Загора, 09.10.2015

ОТНОСНО: Назначаване на застъпници в Община Стара Загора

Постъпило е заявление за регистрация на застъпници на кандидатска листа на ПП „Български Демократичен Център – БДЦ“  за изборите за общински съветници в Община Стара Загора, в изборите за общински съветници и кметове на 25.10.2015 г. в Община Стара Загора. Към заявлението е приложен списък на хартиен и технически носител, съдържащ имената и ЕГН на 55 застъпници.

След извършена проверка се установи, че 12 от зaявените  лица вече са регистрирани като застъпници в други кандидатски листи, което се явява в противоречие с разпоредбата на чл.117, ал.7 от ИК.

На основание на чл. 85, ал.4 във връзка с чл.87, т.18, чл. 117, ал. 4 и 7 и 118, ал.2 от ИК, ОИК Стара Загора

 

Р Е Ш И:

 

Регистрира 43 застъпника на кандидатската листа на ПП „Български Демократичен Център – БДЦ“  за изборите за общински съветници в Община Стара Загора, в изборите за общински съветници и кметове на 25.10.2015 г. в Община Стара Загора.

ОТКАЗВА регистрация на 12 лица като застъпници в кандидатската листа на ПП „Български Демократичен Център – БДЦ“ за изборите за общински съветници, в изборите за общински съветници и кметове на 25.10.2015 г. в Община Стара Загора.

Настоящото решение е обявено по реда на чл.87, ал. 2 от Изборния Кодекс и подлежи на обжалване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Теодора Иванова Крумова-Желева

Секретар: Веселина Иванова Андреева

* Публикувано на 09.10.2015 в 17:17 часа

Календар

Решения