Общинска избирателна комисия Стара Загора


РЕШЕНИЕ
№ 168
Стара Загора, 10.10.2015

ОТНОСНО: Анулиране на регистрация на застъпник

Постъпила е молба от Тотьо Георгиев Тотев от гр. Стара Загора, с която заявява, че е регистриран като застъпник въз основа на подадено заявление от МК „Истината за Стара Загора“. Молителят заявява, че така направената регистрацията е без негово съгласие и не желае да бъде застъпник на цитирана по-горе коалиция.

 На основание на чл.85, ал.4 във връзка с чл.118, ал.4 предл. последно от ИК, ОИК Стара Загора 

                               

 

Р Е Ш И :

 

Анулира регистрацията на Тотьо Георгиев Тотев от гр. Стара Загора, като застъпник на МК „Истината за Стара Загора“.

Анулира издаденото Удостоверение на Тотьо Георгиев Тотев като застъпник на МК „Истината за Стара Загора“.

Промяната да се отрази в публичния регистър на застъпниците.

Настоящото решение е обявено по реда на чл.87, ал. 2 от Изборния Кодекс и подлежи на обжалване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му.

 

Председател: Теодора Иванова Крумова-Желева

Секретар: Веселина Иванова Андреева

* Публикувано на 10.10.2015 в 16:12 часа

Календар

Решения