Общинска избирателна комисия Стара Загора


РЕШЕНИЕ
№ 170
Стара Загора, 12.10.2015

ОТНОСНО: Анулиране на регистрация на застъпник

Постъпила е молба от Ирина Георгиева Момчева, от гр. Стара Загора, с която заявява, че е регистрирана като застъпник въз основа на подадено заявление от МК „Истината за Стара Загора“. Молителката заявява, че така направената регистрацията е без нейно съгласие и не желае да бъде застъпник на цитирана по-горе коалиция.

 На основание на чл.85, ал.4 във връзка с чл.118, ал.4 предл. последно от ИК, ОИК Стара Загора 

                               

 

Р Е Ш И :

 

Анулира регистрацията на Ирина Георгиева Момчева, от гр. Стара Загора, като застъпник на МК „Истината за Стара Загора“.

Анулира издаденото Удостоверение на Ирина Георгиева Момчева, като застъпник на МК „Истината за Стара Загора“.

Промяната да се отрази в публичния регистър на застъпниците.

Настоящото решение е обявено по реда на чл.87, ал. 2 от Изборния Кодекс и подлежи на обжалване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Теодора Иванова Крумова-Желева

Секретар: Веселина Иванова Андреева

* Публикувано на 12.10.2015 в 18:01 часа

Календар

Решения