Общинска избирателна комисия Стара Загора


РЕШЕНИЕ
№ 191
Стара Загора, 15.10.2015

ОТНОСНО: Указания за СИК, назначени на територията на Община Стара Загора, за произвеждане на избори за кметове и общински съветници и за произвеждане на национален референдум на 25.10.2015г.

Като взе предвид, че избирателните списъци са официални документи с най-голямо значение за законността на изборния процес, и на основание на чл.85, ал.4 във връзка с чл.87, ал.1, т.2 от ИК, ОИК Стара Загора 

                               

 

Р Е Ш И :

 

УКАЗВА на СИК, назначени на територията на Община Стара Загора, за произвеждане на избори за кметове и общински съветници и за произвеждане на национален референдум на 25.10.2015г. да не разделят и да не нарушават целостта на избирателните списъци за гласуване в изборите за общински съветници и кметове на 25.10.2015 г. и избирателните списъци за произвеждане на национален референдум на 25 октомври 2015 г.

 

Настоящото решение е обявено по реда на чл.87, ал. 2 от Изборния Кодекс и подлежи на обжалване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Теодора Иванова Крумова-Желева

Секретар: Веселина Иванова Андреева

* Публикувано на 15.10.2015 в 17:54 часа

Календар

Решения