Общинска избирателна комисия Стара Загора


РЕШЕНИЕ
№ 2
Стара Загора, 07.09.2015

ОТНОСНО: Регистрация на Инициативен комитет за издигане на независим кандидат за кмет на кметство с.Еленино

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

СТАРА ЗАГОРА

 

Р Е Ш Е Н И Е

№  002- МИ/НР

гр.Стара Загора, 07.09.2015 г.

 

ОТНОСНО: регистрация на Инициативен комитет за издигане на независим кандидат за кмет на кметство с.Еленино

 

            Постъпило е заявление за регистрация на Инициативен комитет за издигане на независим кандидат за кмет на кметство с.Еленино, общ. Стара Загора в изборите за кмет на кметство с. Еленино, общ. Стара Загора на 25.10.2015г. – Съби Иванов Димов, с постоянен адрес: с. Еленино, общ. Стара Загора. Към заявлението са приложени следните документи, съгласно чл.153, ал.4 от ИК:

  1. Решение за създаване на Инициативен комитет
  2. Нотариално заверени образци от подписите на лицата, участващи в Инициативния комитет – 5 бр.
  3. Декларации съгласно Приложение №54-МИ, подписани от всеки член на Инициативния комитет, че има право да гласува в съответния вид избор
  4. Декларации съгласно Приложение №55-МИ, подписани от всеки член на Инициативния комитет, че няма да обработва и предоставя личните данни на включените в списъка за подкрепа на независимия кандидат лица за други цели, освен предвидените в кодекса – 5 бр.
  5. Удостоверение за банкова сметка на името на лицето, представляващо Инициативния комитет, която ще обслужва само предизборната кампания
  6. Тотьо Гьонев Тотев, с постоянен адрес: с. Еленино, общ. Стара Загора – Председател на Инициативния комитет, ще отговаря за приходите, разходите и счетоводната отчетност на същия, свързани с предизборната кампания.

На основание на чл. 85, ал.4 във връзка с чл.87, ал.1, т.13 от ИК, ОИК Стара Загора

 

 

Р Е Ш И :

            РЕГИСТРИРА Инициативен комитет за издигане на независим кандидат за кмет на кметство с.Еленино, общ. Стара Загора за изборите за кмет на кметство с. Еленино, общ. Стара Загора на 25.10.2015г. – Съби Иванов Димов, с постоянен адрес: с. Еленино, общ. Стара Загора.

 

Настоящото решение е обявено по реда на чл.87, ал. 2 от Изборния Кодекс и подлежи на обжалване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му.

 

 

                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                              /Теодора Крумова/

 

                                              ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                                      /Енчо Иванов/

 

 

Председател: Теодора Иванова Крумова-Желева

Секретар: Веселина Иванова Андреева

* Публикувано на 09.09.2015 в 10:34 часа

Календар

Решения