Общинска избирателна комисия Стара Загора


РЕШЕНИЕ
№ 204
Стара Загора, 17.10.2015

ОТНОСНО: Замяна на председатели, зам. председатели, секретари и членове на СИК, предложени от ръководството на ПП ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ в Община Стара Загора

Постъпило е Предложение от  ПП ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ за промени в СИК от квотата на ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ в Община Стара Загора и списък на предложените промени на хартиен и на технически носител.

 На основание на чл.85, ал.4 във връзка с чл.87, ал.1, т.5 от ИК и във връзка с Решение №145 от 24.09.2015г. на ОИК Стара Загора, ОИК Стара Загора 

                               

Р Е Ш И :

 

Приема направеното от  ПП ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ предложение  за промени в СИК от квотата на ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ в Община Стара.

Назначава предложените от ПП ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ председатели, зам. председатели, секретари и членове на СИК.

Настоящото решение е обявено по реда на чл.87, ал. 2 от Изборния Кодекс и подлежи на обжалване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Теодора Иванова Крумова-Желева

Секретар: Веселина Иванова Андреева

* Публикувано на 17.10.2015 в 17:31 часа

Календар

Решения