Общинска избирателна комисия Стара Загора


РЕШЕНИЕ
№ 206
Стара Загора, 17.10.2015

ОТНОСНО: Назначаване на застъпници в Община Стара Загора

Постъпило е заявление за регистрация на застъпници на кандидатска листа на

КП РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК в изборите за общински съветници в Община Стара Загора  на 25.10.2015 г.  Към заявлението е приложен списък на хартиен и технически носител, съдържащ имената и ЕГН на 166  застъпници.

След извършена проверка се установи, че две от заявените лица са регистрирани като застъпници на друга кандидатска листа, което се явява в противоречие с чл.117, ал.7 от ИК.

На основание на чл. 85, ал.4 във връзка с чл.87, т.18, чл. 117, ал. 4 и 7 и 118, ал.2 от ИК, ОИК Стара Загора

 

                                                                                                  Р Е Ш И:

 

Регистрира 164 застъпника на кандидатската листа на КП РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК в изборите за общински съветници и кметове в Община Стара Загора на 25.10.2015 г.

Отказва регистрация на двама застъпника на кандидатската листа на КП РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК в изборите за общински съветници и кметове в Община Стара Загора на 25.10.2015 г.

 

Настоящото решение е обявено по реда на чл.87, ал. 2 от Изборния Кодекс и подлежи на обжалване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Теодора Иванова Крумова-Желева

Секретар: Веселина Иванова Андреева

* Публикувано на 17.10.2015 в 17:33 часа

Календар

Решения