Общинска избирателна комисия Стара Загора


РЕШЕНИЕ
№ 207
Стара Загора, 18.10.2015

ОТНОСНО: Публикуване на представители на КП РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК в Община Стара Загора

Постъпил е списък за публикуване на представители на КП РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК за  изборите за общински съветници и кметове на 25.10.2015 г.

На основание на чл. 85, ал.4 във връзка с чл.124, ал.4 от ИК, ОИК Стара Загора

 

Р Е Ш И:

 

Публикува списък на представители на КП РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК за изборите за общински съветници и кметове на 25.10.2015 г., при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни.

 

Настоящото решение е обявено по реда на чл.87, ал. 2 от Изборния Кодекс и подлежи на обжалване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Теодора Иванова Крумова-Желева

Секретар: Веселина Иванова Андреева

* Публикувано на 19.10.2015 в 18:45 часа

Календар

Решения