Общинска избирателна комисия Стара Загора


РЕШЕНИЕ
№ 212
Стара Загора, 19.10.2015

ОТНОСНО: Заличаване на регистрация на застъпник

Постъпила е молба от Галя Гошева Пенева  от гр. Стара Загора, с която твърди, че е регистрирана като застъпник въз основа на подадено предложение от МК „Истината за Стара Загора“ в изборите за общински съветници и кметове на 25.10.2015г. Молителката заявява, че така направената регистрацията е без нейно съгласие и не желае да бъде застъпник на цитирана по-горе коалиция.

 На основание на чл.85, ал.4 във връзка с чл.118, ал.4 предл. последно от ИК, ОИК Стара Загора 

         

Р Е Ш И :

ЗАЛИЧАВА регистрацията на Галя Гошева Пенева от гр. Стара Загора, като застъпник на кандидатска листа на МК „Истината за Стара Загора“ за изборите за общински съветници и кметове на 25.10.2015г. в Община Стара Загора.

Анулира издаденото Удостоверение на Галя Гошева Пенева, като застъпник на МК „Истината за Стара Загора“.

Промяната да се отрази в публичния регистър на застъпниците.

Настоящото решение е обявено по реда на чл.87, ал. 2 от Изборния Кодекс и подлежи на обжалване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Теодора Иванова Крумова-Желева

Секретар: Веселина Иванова Андреева

* Публикувано на 19.10.2015 в 18:57 часа

Календар

Решения