Общинска избирателна комисия Стара Загора


РЕШЕНИЕ
№ 215
Стара Загора, 19.10.2015

ОТНОСНО: Назначаване на заместващи застъпници в Община Стара Загора

Постъпило е предложение за регистрация на заместващи застъпници на кандидатска листа на ПП „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“, в изборите за общински съветници и кметове на 25.10.2015 г. в Община Стара Загора. Към заявлението е приложен списък на хартиен и технически носител, съдържащ имената и ЕГН на двама заместващи застъпници и имената и ЕГН на застъпниците, за които се иска замяна.

След проверка на заявените лица ОИК Стара Загора установи следното:

  1. Лицето Борислав Митков Тодоричин, по отношение на което се иска замяна, не е регистрирано като застъпник на кандидатската листа на ПП „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“. За това лице е постановен отказ за регистрацията му като застъпник на кандидатската листа на горепосочената политическа партия, по силата на Решение № 154-МИ/НР от 06.10.2015г. на ОИК Стара Загора. Поради което ОИК Стара Загора счита, че не са изпълнени изискванията на чл. 118, ал.4 от ИК, тъй като Борислав Митков Тодоричин не е регистриран като застъпник и не са налице основания Таня Антонова Иванова, да замести същия като застъпник на кандидатската листа на ПП „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“.
  2. Лицето Даниела Цветанова Стоева, по отношение на което се иска замяна, е със заличена регистрация като застъпник на кандидатската листа на ПП „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“, по силата на Решение № 211-МИ/НР от 18.10.2015г. на ОИК Стара Загора. Поради което ОИК Стара Загора счита, че не са изпълнени изискванията на чл. 118, ал.4 от ИК, тъй като Даниела Цветанова Стоева към настоящия момент няма статут на застъпник и не са налице основания Катя Стоянова Монева да замести същата като застъпник на кандидатската листа на ПП „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“

 

Предвид гореизложеното, и на основание на чл. 85, ал.4 във връзка с чл.87, т.18, чл. 117, ал.3 и чл.118, ал.2 и 4 от ИК, във връзка с Решения № 154-МИ/НР от 06.10.2015г. и № 212-МИ/НР от 18.10.2015г. на ОИК Стара Загора, ОИК Стара Загора

                                                         

Р Е Ш И:

 

ОТКАЗВА регистрация на:

  1. Таня Антонова Иванова като заместващ застъпник на Борислав Митков Тодоричин, на кандидатската листа на ПП „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“ в изборите за общински съветници и кметове на 25.10.2015 г. в Община Стара Загора. 
  2. Катя Стоянова Монева като заместващ застъпник на Даниела Цветанова Стоева на кандидатската листа на ПП „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“ в изборите за общински съветници и кметове на 25.10.2015 г. в Община Стара Загора. 

 

Настоящото решение е обявено по реда на чл.87, ал. 2 от Изборния Кодекс и подлежи на обжалване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му.

 

Председател: Теодора Иванова Крумова-Желева

Секретар: Веселина Иванова Андреева

* Публикувано на 19.10.2015 в 19:00 часа

Календар

Решения