Общинска избирателна комисия Стара Загора


РЕШЕНИЕ
№ 222
Стара Загора, 20.10.2015

ОТНОСНО: Назначаване на застъпници в Община Стара Загора Постъпило е заявление за регистрация на застъпници на кандидатска листа на КОАЛИЦИЯ НАРОДЕН СЪЮЗ, в изборите за общински съветници и кметове на 25.10.2015 г. в Община Стара Загора.

Към заявлението е приложен списък на хартиен и технически носител, съдържащ имената и ЕГН на 11 застъпници.

                                                                                         

На основание на чл. 85, ал.4 във връзка с чл.87, т.18, чл. 117, ал.1, 3 и 4 и 118, ал.2 от ИК, ОИК Стара Загора

                                                         

Р Е Ш И:

 

Регистрира 11 застъпника на кандидатската листа на КОАЛИЦИЯ НАРОДЕН СЪЮЗ, в изборите за общински съветници и кметове на 25.10.2015 г. в Община Стара Загора.

 

Настоящото решение е обявено по реда на чл.87, ал. 2 от Изборния Кодекс и подлежи на обжалване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Теодора Иванова Крумова-Желева

Секретар: Веселина Иванова Андреева

* Публикувано на 21.10.2015 в 09:58 часа

Календар

Решения