Общинска избирателна комисия Стара Загора


РЕШЕНИЕ
№ 241
Стара Загора, 21.10.2015

ОТНОСНО: Заличаване на регистрация на застъпник

Постъпила е молба от Богдана Иванова Тенева от гр. Стара Загора, с който твърди, че е регистриран като застъпник въз основа на подадено предложение от местна коалиция „Истината за Стара Загора“ в изборите за общински съветници и кметове на 25.10.2015г. Молителят заявява, че така направената регистрацията е без негово съгласие и не желае да бъде застъпник на цитирана по-горе коалиция.

 

 На основание на чл.85, ал.4 във връзка с чл.118, ал.4 предл. последно от ИК, ОИК Стара Загора 

         

 

Р Е Ш И :

 

ЗАЛИЧАВА регистрацията на Богдана Иванова Тенева от гр. Стара Загора, като застъпник на кандидатска листа на местна коалиция „Истината за Стара Загора“за изборите за общински съветници и кметове на 25.10.2015г. в Община Стара Загора.

Анулира издаденото Удостоверение на Богдана Иванова Тенева, като застъпник на местна коалиция „Истината за Стара Загора“.

Промяната да се отрази в публичния регистър на застъпниците.

 

Настоящото решение е обявено по реда на чл.87, ал. 2 от Изборния Кодекс и подлежи на обжалване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му.

 

 

 

Председател: Теодора Иванова Крумова-Желева

Секретар: Веселина Иванова Андреева

* Публикувано на 21.10.2015 в 21:39 часа

Календар

Решения