Общинска избирателна комисия Стара Загора


РЕШЕНИЕ
№ 243
Стара Загора, 21.10.2015

ОТНОСНО: Жалба от Иванка Петкова Иванова

Постъпила е жалба от Иванка Петкова Иванова относно несъвместимост по отношение на члена на състава на СИК №191 като заместник председател в с. Бъдеще.

В жалбата се излагат твърдения, че лицето Мариана Петрова Димитрова, назначена като заместник председател на СИК №191 в с. Бъдеще, общ. Стара Загора се намира във фактическо съжителство с лицето Станимир Стойнов Стойчев – кандидат за кмет на кметство с. Бъдеще. Твърди за несъвместимост по чл.96 във връзка с чл.66, ал.1 от ИК. Искането е за извършване на проверка по случая, за разпит на свидетели, които ще установят наличието на фактическото съжителство, и за отстраняване на Мариана Петрова Димитрова от длъжността й като заместник председател на СИК №191 – с. Бъдеще, общ. Стара Загора.

След като се запозна със съдържанието на жалбата, ОИК Стара Загора установи следното:

Жалбата е допустима и подадена от лице с правен интерес - жалбоподателката е регистрирана с Решение №110 от 20.09.2015г. на ОИК Стара Загора като кандидат за кмет на с.Бъдеще, издигната от ПП „ГЕРБ“.

С Решение № 126-МИ/НР от 21.09.2015г. на ОИК Стара Загора лицето Станимир   Стойнов  Стойчев е регистриран като кандидат за кмет на кметство с. Бъдеще, общ. Стара Загора, издигнат от КП „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК“. Лицето Мариана Петрова Димитрова е назначена като заместник председател на СИК № 191 – с. Бъдеще, общ. Стара Загора с Решение № 226-МИ/НР от 20.10.2015г.

След извършена служебна проверка в ГД „ГРАО“ Стара Загора ОИК Стара Загора установи, че лицата Станимир   Стойнов  Стойчев и Мариана Петрова Димитрова имат постоянен адрес на територията на с.Бъдеще, общ. Стара Загора и живеят в едно общо домакинство.

Фактическото съпружеско съжителство не е уредено в Семейния кодекс. Съществуването му е признато казуистично от различни нормативни актове по повод настъпването на конкретни правни последици, които законодателят свързва с фактическото съпружеско съжителство. При тълкуването на нормата на чл.66, ал.1 предл. посл. във връзка с чл.96 от ИК, се налага извода, че „фактическо съжителство“ е налице, когато лицата живеят в едно домакинство и съжителстват на съпружески начала.

Предвид изложеното в жалбата и събраните доказателства, ОИК Стара Загора приема за установено, че между лицата Мариана Петрова Димитрова - заместник председател на СИК № 191 – с. Бъдеще, общ. Стара Загора, и Станимир   Стойнов  Стойчев - кандидат за кмет на кметство с. Бъдеще, общ. Стара Загора, издигнат от КП „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК“, е налице фактическо съжителство, което обстоятелство представлява несъвместимост по смисъла на чл.96 във връзка с чл. 66, ал.1, предл. последно от ИК.

 

 Предвид гореизложеното и на основание на чл.85, ал.4 във връзка с чл.87, ал.1, т.6 и чл.96 във връзка с чл. 66, ал.1 от ИК, във връзка с Решения № 126-МИ/НР от 21.09.2015г. и № 226-МИ/НР от 20.10.2015г. на ОИК Стара Загора, ОИК Стара Загора 

 

Р Е Ш И :

 

ОСВОБОЖДАВА Мариана Петрова Димитрова от длъжността й като заместник председател на СИК № 191 – с. Бъдеще, общ. Стара Загора.

УКАЗВА на КП „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК“ в срок до 24 часа от обявяване на настоящото решение да предложи друго лице за длъжността заместник председател на СИК № 191 – с. Бъдеще, общ. Стара Загора, при спазване на изискванията на чл.96 във връзка с чл.66, ал.1 от ИК.

 

Настоящото решение е обявено по реда на чл.87, ал. 2 от Изборния Кодекс и подлежи на обжалване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му.

 

Председател: Теодора Иванова Крумова-Желева

Секретар: Веселина Иванова Андреева

* Публикувано на 21.10.2015 в 21:42 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1234567
  891011121314
  15161718192021
  22232425262728
  2930 

Решения