Общинска избирателна комисия Стара Загора


РЕШЕНИЕ
№ 247
Стара Загора, 21.10.2015

ОТНОСНО: Назначаване на застъпници в Община Стара Загора

Постъпили са предложения за на застъпници на кандидатска листа на МК „БСП лява България – за Стара Загора“ и за заместващ застъпник в изборите за общински съветници и кметове в Община Стара Загора на 25.10.2015 г. Към предложенията е приложен списък на хартиен и технически носител, съдържащ имената и ЕГН на 5 застъпника и трите имена и ЕГН на заместващия застъпник.

На основание на чл. 85, ал.4 във връзка с чл.87, т.18, чл. 117, ал. 3 и 4 и 118, ал.2 и 4, ОИК Стара Загора

                                                        

Р Е Ш И:

Регистрира 5 застъпника на кандидатската листа на МК „БСП лява България – за Стара Загора“ в изборите за общински съветници и кметове в Община Стара Загора на 25.10.2015 г.

Регистрира един заместващ застъпник на кандидатската листа на МК „БСП лява България – за Стара Загора“ в изборите за общински съветници и кметове в Община Стара Загора на 25.10.2015 г.

Анулира издаденото удостоверение на заместения застъпник.

Регистрацията на предложените застъпници да се отрази в публичния регистър на застъпниците.

Настоящото решение е обявено по реда на чл.87, ал. 2 от Изборния Кодекс и подлежи на обжалване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Теодора Иванова Крумова-Желева

Секретар: Веселина Иванова Андреева

* Публикувано на 21.10.2015 в 21:50 часа

Календар

Решения