Общинска избирателна комисия Стара Загора


РЕШЕНИЕ
№ 256
Стара Загора, 22.10.2015

ОТНОСНО: Заличаване на регистрация на застъпник

Постъпило е заявление от Радостин Миленов Михов, с което желае да му бъде заличена регистрацията като застъпник на кандидатската листа на ПП „Български Демократичен Център – БДЦ“ в изборите за общински съветници и кметове на 25.10.2015г.

 На основание на чл.85, ал.4 във връзка с чл.118, ал.4 предл. последно от ИК, ОИК Стара Загора 

         

Р Е Ш И :

ЗАЛИЧАВА регистрацията на Радостин Миленов Михов, като застъпник на кандидатска листа на ПП „Български Демократичен Център – БДЦ“ в изборите за общински съветници и кметове на 25.10.2015г. в Община Стара Загора.

Анулира издаденото Удостоверение на Радостин Миленов Михов, като застъпник на  ПП „Български Демократичен Център – БДЦ“ 

Промяната да се отрази в публичния регистър на застъпниците.

Настоящото решение е обявено по реда на чл.87, ал. 2 от Изборния Кодекс и подлежи на обжалване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Теодора Иванова Крумова-Желева

Секретар: Веселина Иванова Андреева

* Публикувано на 22.10.2015 в 18:34 часа

Календар

Решения