Общинска избирателна комисия Стара Загора


РЕШЕНИЕ
№ 267
Стара Загора, 23.10.2015

ОТНОСНО: Замяна на председатели, зам. председатели, секретари и членове на СИК, предложени от ръководството на Патриотичен фронт –НФСБ и ВМРО в Община Стара Загора

Постъпило е Предложение от Патриотичен фронт –НФСБ и ВМРО за промени в СИК от квотата на Патриотичен фронт –НФСБ и ВМРО в Община Стара Загора и списък на предложените промени на хартиен и на технически носител.

 На основание на чл.85, ал.4 във връзка с чл.87, ал.1, т.5 от ИК и във връзка с Решение №145 от 24.09.2015г. на ОИК Стара Загора, ОИК Стара Загора 

                           

Р Е Ш И :

 

Приема направеното от Патриотичен фронт –НФСБ и ВМРО предложение  за промени в СИК от квотата на Патриотичен фронт –НФСБ и ВМРО в Община Стара.

Назначава предложените от Патриотичен фронт –НФСБ и ВМРО председатели, зам. председатели, секретари и членове на СИК.

Настоящото решение е обявено по реда на чл.87, ал. 2 от Изборния Кодекс и подлежи на обжалване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Теодора Иванова Крумова-Желева

Секретар: Веселина Иванова Андреева

* Публикувано на 23.10.2015 в 20:14 часа

Календар

Решения