Общинска избирателна комисия Стара Загора


РЕШЕНИЕ
№ 272
Стара Загора, 23.10.2015

ОТНОСНО: Назначаване на СИК в лечебни и здравни заведения, места за лишаване от свобода и задържане в Община Стара Загора

В ОИК Стара Загора е постъпило Писмо от Община Стара Загора с вх. № 254/23.10.2015г., с което уведомяват ОИК Стара Загора, че са налице изискванията на чл.9, ал.8, чл.28, ал.2 и чл.29, ал.3 от ИК за образуване на СИК.

Видно Протокола от проведените консултации на 16.09.2015г. за определяне съставите на СИК за Община Стара Загора, е налице постигнато съгласие между политическите сили за назначаване на състава на СИК, в случай, че са налице предпоставките за образуване на СИК в лечебни и здравни заведения, места за лишаване от свобода и задържане в Община Стара Загора.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 85, ал.4, чл.87, ал.1, т.5, във вр. с чл.91, ал.8 и 1, във вр. с чл.9, ал.8, чл.28, ал.2 и чл.29, ал.3 от ИК, ОИК Стара Загора

                                                                                  

Р Е Ш И :

Назначава СИК в лечебни и здравни заведения, места за лишаване от свобода и задържане в Община Стара Загора с номера, както следва:

  1. № 24-31-00-204 – здравни заведения
  2. № 24-31-00-205 – диспансери
  3. № 24-31-00-206 – места за изтърпяване на наказание и лишаване от свобода
  4. № 24-31-00-207 – следствен арест,

съгласно предложението на кмета на община Стара Загора и утвърждава списъците на резервните членове.

Неразделна част от това решение е Приложение №1, съдържащо имената на предложените лица – членове на СИК, единен граждански номер, длъжност в комисията, образование, специалност и партията или коалицията, която ги предлага.

Настоящото решение е обявено по реда на чл.87, ал. 2 от Изборния Кодекс и подлежи на обжалване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Теодора Иванова Крумова-Желева

Секретар: Веселина Иванова Андреева

* Публикувано на 23.10.2015 в 20:27 часа

Календар

Решения