Общинска избирателна комисия Стара Загора


РЕШЕНИЕ
№ 278
Стара Загора, 23.10.2015

ОТНОСНО: Назначаване на застъпници в Община Стара Загора

Постъпило е заявление за регистрация на застъпници на кандидатска листа на ПП АТАКА в изборите за общински съветници и кметове в Община Стара Загора на 25.10.2015 г. Към заявлението е приложен списък на хартиен и технически носител, съдържащ имената и ЕГН на един застъпник.

На основание на чл. 85, ал.4 във връзка с чл.87, т.18, чл. 117, ал. 3 и 4, 7 и 118, ал.2 от ИК, ОИК Стара Загора

                                                        

Р Е Ш И:

Регистрира един застъпник на кандидатската листа на ПП АТАКА  в изборите за общински съветници и кметове в Община Стара Загора на 25.10.2015 г.

Регистрацията на предложения застъпник да се отрази в публичния регистър на застъпниците.

Настоящото решение е обявено по реда на чл.87, ал. 2 от Изборния Кодекс и подлежи на обжалване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Теодора Иванова Крумова-Желева

Секретар: Веселина Иванова Андреева

* Публикувано на 23.10.2015 в 20:48 часа

Календар

Решения