Общинска избирателна комисия Стара Загора


РЕШЕНИЕ
№ 281
Стара Загора, 23.10.2015

ОТНОСНО: Назначаване на застъпници в Община Стара Загора

Постъпило е заявление за регистрация на застъпници на кандидатска листа на ПП „Движение Демократично действие Д3“ в изборите за общински съветници и кметове в Община Стара Загора на 25.10.2015 г. Към заявлението е приложен списък на хартиен и технически носител, съдържащ имената и ЕГН на 67 застъпници.

 

След извършена проверка се установи, че 6 от предложените за застъпници лица са с некоректни ЕГН, което препятства извършването на проверка за спазване на изискването по чл. 117, ал.3 от ИК. За 4 други лица се установи, че са застъпници на други кандидатски листи, което се явява в противоречие с разпоредбата на чл.117, ал.7 от ИК.  Едно от предложените лица е заявено като представител на КП „Реформаторски блок“, което противоречи на чл.124, ал.1

 

На основание на чл. 85, ал.4 във връзка с чл.87, т.18, чл. 117, ал. 3 и 4, 7 и 118, ал.2 и чл.124, ал.1 от ИК, ОИК Стара Загора

                                                         

Р Е Ш И:

Регистрира 56 застъпници на кандидатската листа на ПП „Движение Демократично действие Д3“  в изборите за общински съветници и кметове в Община Стара Загора на 25.10.2015 г.

Отказва регистрация на 11 лица предложени за застъпници на кандидатската листа на ПП „Движение Демократично действие Д3“ в изборите за общински съветници и кметове в Община Стара Загора на 25.10.2015 г.

Регистрацията на предложените застъпници да се отрази в публичния регистър на застъпниците.

Настоящото решение е обявено по реда на чл.87, ал. 2 от Изборния Кодекс и подлежи на обжалване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Теодора Иванова Крумова-Желева

Секретар: Веселина Иванова Андреева

* Публикувано на 23.10.2015 в 20:54 часа

Календар

Решения