Общинска избирателна комисия Стара Загора


РЕШЕНИЕ
№ 289
Стара Загора, 23.10.2015

ОТНОСНО: Назначаване на заместващи застъпници в Община Стара Загора

Постъпило е заявление за регистрация на заместващи застъпници на кандидатска листа на  коалиция „БСП лява България – за Стара Загора“ в изборите за общински съветници и кметове на 25.10.2015 г. в Община Стара Загора. Към заявлението е приложен списък на хартиен и технически носител, съдържащ имената и ЕГН на 2 заместващи застъпника.

На основание на чл. 85, ал.4 във връзка с чл.87, т.18, чл. 117, ал. 4 и 118, ал.2 и ал.4 от ИК, ОИК Стара Загора

 

                                                                                                Р Е Ш И:

РЕГИСТРИРА  2 заместващи застъпника на кандидатската листа на коалиция „БСП лява България – за Стара Загора“ в изборите за общински съветници и кметове на 25.10.2015 г. в Община Стара Загора.

АНУЛИРА издадените удостоверения на заместените лица.

Регистрацията на заместващите застъпници да се отрази в публичния регистър на застъпниците.

Настоящото решение е обявено по реда на чл.87, ал. 2 от Изборния Кодекс и подлежи на обжалване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Теодора Иванова Крумова-Желева

Секретар: Веселина Иванова Андреева

* Публикувано на 23.10.2015 в 21:09 часа

Календар

Решения