Общинска избирателна комисия Стара Загора


РЕШЕНИЕ
№ 336-МИ/НР
Стара Загора, 30.10.2015

ОТНОСНО: Замяна на председатели, зам. председатели, секретари и членове на СИК, предложени от ръководството на ПП ДПС – Движение за права и свободи, за изборите за кметове на кметства в Община Стара Загора на 01.11.2015г.

Постъпило е Предложение от ПП ДПС – Движение за права и свободи за промени в СИК от квотата на местна ДПС – Движение за права и свободи за изборите за кметове на кметства в Община Стара Загора на 01.11.2015г. и списък на предложените промени на хартиен и на технически носител.

 На основание на чл.85, ал.4 във връзка с чл.87, ал.1, т.5 от ИК и във връзка с Решения №145-МИ/НР от 24.09.2015г. и № 317-МИ/НР от 26.10.2015г. на ОИК Стара Загора, ОИК Стара Загора 

                               

Р Е Ш И :

Приема направеното от ДПС – Движение за права и свободи предложение за промени в СИК от квотата на  ДПС – Движение за права и свободи за изборите за кметове на кметства в Община Стара Загора на 01.11.2015г.

Назначава предложените от ДПС – Движение за права и свободи председатели, зам. председатели, секретари и членове на СИК за изборите за кметове на кметства в Община Стара Загора на 01.11.2015г.

Настоящото решение е обявено по реда на чл.87, ал. 2 от Изборния Кодекс и подлежи на обжалване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Теодора Иванова Крумова-Желева

Секретар: Веселина Иванова Андреева

* Публикувано на 30.10.2015 в 18:33 часа

Календар

Решения