Общинска избирателна комисия Стара Загора


РЕШЕНИЕ
№ 360
Стара Загора, 09.11.2015

ОТНОСНО: Определяне на представителство на ОИК Стара Загора пред съдилищата в делата по чл.459 от ИК

Р Е Ш Е Н И Е

360 - МИ/НР

      гр.Стара Загора, 09.11.2015 г.

 

ОТНОСНО: определяне на представителство на ОИК Стара Загора пред съдилищата в делата по чл.459 от ИК

На основание на чл. 85, ал.4 във връзка с чл.76, ал.2 от ИК, във връзка с Решение № 2901-МИ от 05.11.2015г. на ЦИК, ОИК Стара Загора

 

       Р Е Ш И:

Комисията ще се представлява пред съдилищата от:

  1. Теодора Крумова – Председател
  2. Веселина Андреева – Секретар
  3. Диана Иванова – Член

 

Настоящото решение е обявено по реда на чл.87, ал. 2 от Изборния Кодекс и подлежи на обжалване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Теодора Иванова Крумова-Желева

Секретар: Веселина Иванова Андреева

* Публикувано на 13.11.2015 в 18:30 часа

Календар

Решения