Общинска избирателна комисия Стара Загора


РЕШЕНИЕ
№ 361
Стара Загора, 09.11.2015

ОТНОСНО: Целодневни дежурства на членовете на ОИК Стара Загора

Р Е Ш Е Н И Е

361 - МИ/НР

    гр.Стара Загора, 09.11.2015 г.

 

ОТНОСНО: целодневни дежурства на членовете на ОИК Стара Загора

Във връзка с образуваните адм.д. № 454 и №455 по описа на Административен съд Стара Загора за 2015г., по които ОИК Стара Загора е ответник и необходимостта от окомплектоване на съответните преписки, които следва да бъдат изпратени в Административен съд Стара Загора, и на основание на чл. 85, ал.4 във връзка с чл.83, ал.4 от ИК, във връзка с Решение № 2901-МИ от 05.11.2015г. на ЦИК, ОИК Стара Загора

 

                                                                                                      Р Е Ш И:

 1. Възлага на следните членове на ОИК Стара Загора да окомплектоват преписките по горепосочените административни дела в пълния им обем. Да изготви придружителни писма и да ги представи в Административен съд Стара Загора в тридневен срок:
  • Теодора Крумова – председател
  • Десислава Кънева – зам. председател
  • Веселина Андреева - секретар
  • Тонка Тачева – член
  • Мария Чанова – член
  • Надежда Янкова – член
  • Диана Иванова - член

 

Настоящото решение е обявено по реда на чл.87, ал. 2 от Изборния Кодекс и подлежи на обжалване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Теодора Иванова Крумова-Желева

Секретар: Веселина Иванова Андреева

* Публикувано на 13.11.2015 в 18:31 часа

Календар

Решения