Общинска избирателна комисия Стара Загора


РЕШЕНИЕ
№ 365
Стара Загора, 28.01.2016

ОТНОСНО: Регистрация на партия в ОИК Стара Загора за участие в изборите за кмет на кметство на 13 март 2016г.

 

            Постъпилo e заявлениe за регистрация на Политическа партия „ГЕРБ“, представлявана от Бойко Методиев Борисов чрез Емил Маринов Христов, в изборите за кмет на кметство с.Козаревец

Към заявлениeтo са приложени документите съгласно чл.147, ал.5 от ИК:

  1. Копиe от удостоверение за регистрация на ПП „ГЕРБ“ в ЦИК
  2. Копиe от Решение №3017-МИ от 21.01.2016г.
  3. Копия на Пълномощни на лицето, което представлява партията

 

              На основание на чл. 85, ал.4 във връзка с чл.87, ал.1, т.12 от ИК, ОИК Стара Загора

                                                                                                   Р Е Ш И :

РЕГИСТРИРА:  ПП „ГЕРБ“ в изборите за кмет на кметство с.Козаревец, общ. Стара Загора

              Настоящото решение е обявено по реда на чл.87, ал. 2 от Изборния Кодекс и подлежи на обжалване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му.

 

Председател: Теодора Иванова Крумова-Желева

Секретар: Веселина Иванова Андреева

* Публикувано на 29.01.2016 в 11:34 часа

Календар

Решения