Общинска избирателна комисия Стара Загора


РЕШЕНИЕ
№ 370
Стара Загора, 05.02.2016

ОТНОСНО: Регистрация на кандидат за кмет на кметство от името на ПП БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ за участие в изборите за кмет на кметство с. Козаревец, общ. Стара Загора на 13 март 2016г.

Постъпило е предложение за регистрация на кандидат за кмет на кметство от името на ПП БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ, представлявана от Михаил Райков Миков, чрез Валентина Стойчева Бонева, в изборите за кмет на кметство с. Козаревец, общ. Стара Загора на 13 март 2016г.

Към предложението са приложени следните документи: Заявление, съгласно Приложение №62-МИ, подписано от кандидата;  Декларация съгласно Приложение №63-МИ, подписано от кандидата;  Декларация съгласно Приложение №64-МИ, подписано от кандидата.

От съвкупната преценка на представените по-горе документи, ОИК Стара Загора, счита, че са спазени изискванията на чл.414 от ИК и Решение № 367-МИ от 29.01.2016г. на ОИК Стара Загора, поради което и на основание на чл. 85, ал.4 във връзка с чл.87, ал.1, т.14 и чл.417, ал.1 от ИК, ОИК Стара Загора

Р Е Ш И :

РЕГИСТРИРА: Димитрина Радкова Димитрова, като кандидат за кмет на кметство от името на партия БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ в изборите за кмет на кметство с. Козаревец, общ. Стара Загора на 13 март 2016г.

 

              Настоящото решение е обявено по реда на чл.87, ал. 2 от Изборния Кодекс и подлежи на обжалване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Теодора Иванова Крумова-Желева

Секретар: Веселина Иванова Андреева

* Публикувано на 05.02.2016 в 14:24 часа

Календар

Решения