Общинска избирателна комисия Стара Загора


РЕШЕНИЕ
№ 377
Стара Загора, 10.03.2016

ОТНОСНО: Публикуване на представители на ПП „ГЕРБ“ в Община Стара Загора

Постъпил е списък за публикуване на представители на ПП „ГЕРБ“ за изборите за кмет на кметство  с. Козаревец, общ. Стара Загора на  13.03.2016г.

На основание на чл. 85, ал.4 във връзка с чл.124, ал.4 от ИК, ОИК Стара Загора

 

                                                                       Р Е Ш И:

 

Публикува списък на представители на ПП „ГЕРБ“ за изборите за кмет на кметство с. Козаревец, общ. Стара Загора на 13.03.2016 г., при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни.

 

Настоящото решение е обявено по реда на чл.87, ал. 2 от Изборния Кодекс и подлежи на обжалване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му.

 

 

Председател: Теодора Иванова Крумова-Желева

Секретар: Веселина Иванова Андреева

* Публикувано на 10.03.2016 в 15:49 часа

Календар

Решения