Общинска избирателна комисия Стара Загора


РЕШЕНИЕ
№ 379
Стара Загора, 10.03.2016

ОТНОСНО: Публикуване на представители на ПП „Българска социалистическа партия“ в Община Стара Загора

Постъпил е списък за публикуване на представители на ПП „Българска социалистическа партия“ за изборите за кмет на кметство  с. Козаревец, общ. Стара Загора на  13.03.2016г.

На основание на чл. 85, ал.4 във връзка с чл.124, ал.4 от ИК, ОИК Стара Загора.

 

                                                                       Р Е Ш И:

 

Публикува списък на представители на ПП „Българска социалистическа партия“  за изборите за кмет на кметство с. Козаревец, общ. Стара Загора на 13.03.2016 г., при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни.

 

Настоящото решение е обявено по реда на чл.87, ал. 2 от Изборния Кодекс и подлежи на обжалване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му.

 

Председател: Теодора Иванова Крумова-Желева

Секретар: Веселина Иванова Андреева

* Публикувано на 10.03.2016 в 16:01 часа

Календар

Решения