Общинска избирателна комисия Стара Загора


РЕШЕНИЕ
№ 38
Стара Загора, 12.09.2015

ОТНОСНО: Регистрация на ПП „Български демократичен център-БДЦ“ в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015г. за общински съветници на Община Стара Загора.

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

СТАРА ЗАГОРА

 

Р Е Ш Е Н И Е

№  038- МИ/НР

гр.Стара Загора, 12.09.2015 г.

 

ОТНОСНО: Регистрация на партия в ОИК Стара Загора за участие в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015г.

            Постъпило е заявление за регистрация на ПП „Български демократичен център-БДЦ“, представлявана от Красимира Арангелова Ковачка и Стефан Георгиев Кенов чрез Стоян Димитров Зайков, в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015г. за общински съветници на Община Стара Загора.

Към заявлението са приложени документите съгласно чл.147, ал.5 от ИК:

  1. Копие от удостоверение за регистрация на ПП „Български демократичен център-БДЦ,,“ в ЦИК
  2. Копие от Решение №1931-МИ от 06 септември 2015г.
  3. Копия на Пълномощни на лицето, което представлява партията

 

На основание на чл. 85, ал.4 във връзка с чл.87, ал.1, т.12 от ИК, ОИК Стара Загора

 

 

Р Е Ш И :

 

РЕГИСТРИРА:  ПП „Български демократичен център-БДЦ“ в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015г. за общински съветници в Община Стара Загора.

 

Настоящото решение е обявено по реда на чл.87, ал. 2 от Изборния Кодекс и подлежи на обжалване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му.

 

 

 

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                              /Теодора Крумова/

 

                                              СЕКРЕТАР:         

                                                                             /Веселина Андреева/

Председател: Теодора Иванова Крумова-Желева

Секретар: Веселина Иванова Андреева

* Публикувано на 12.09.2015 в 17:41 часа

Календар

Решения