Общинска избирателна комисия Стара Загора


РЕШЕНИЕ
№ 75
Стара Загора, 14.09.2015

ОТНОСНО: Регистрация на ПП „ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ“, в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015г. за общински съветници в Община Стара Загора.

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

 СТАРА ЗАГОРА

 

Р Е Ш Е Н И Е

№  075 - МИ/НР

 гр.Стара Загора, 14.09.2015 г.

 

 

ОТНОСНО: Регистрация на партия в ОИК Стара Загора за участие в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015г.

         Постъпилo e заявлениe за регистрация на ПП „ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ“, представлявана от Марина Сергеевна  Драгомирецкая чрез Банко Иванов Танев, в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015г. за общински съветници в Община Стара Загора.

            Към заявлението са приложени документите съгласно чл.147, ал.5 от ИК:

  1. Копие от удостоверение за регистрацията на ПП „ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ“,  в ЦИК.
  2. Копие от Решение №2054-МИ от 09.09 2015г. на ЦИК
  3. Копия на Пълномощни на лицето, което предствалява партията.

 

На основание на чл. 85, ал.4 във връзка с чл.87, ал.1, т.12 от ИК, ОИК Стара Загора

 

 

Р Е Ш И :

 

РЕГИСТРИРА: ПП „ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ“,  в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015г. за общински съветници в Община Стара Загора.

 

              Настоящото решение е обявено по реда на чл.87, ал. 2 от Изборния Кодекс и подлежи на обжалване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му.

 

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                              /Теодора Крумова/

 

                                             СЕКРЕТАР:         

                                                                             /Веселина Андреева/

 

Председател: Теодора Иванова Крумова-Желева

Секретар: Веселина Иванова Андреева

* Публикувано на 14.09.2015 в 18:38 часа

Календар

Решения