Общинска избирателна комисия Стара Загора


РЕШЕНИЕ
№ 77
Стара Загора, 14.09.2015

ОТНОСНО: Регистрация на ПП „ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ“, в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015г. за кметове на кметства в Община Стара Загора.

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

 СТАРА ЗАГОРА

 

Р Е Ш Е Н И Е

№  077 - МИ/НР

гр.Стара Загора, 14.09.2015 г.

 

 

ОТНОСНО: Регистрация на партия в ОИК Стара Загора за участие в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015г.

         Постъпилo e заявлениe за регистрация на ПП „ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ“, представлявана от от Марина Сергеевна  Драгомирецкая чрез Банко Иванов Танев, в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015г. за кметове на кметства в Община Стара Загора:  с. Богомилово , с.Борилово, с.Дълбоки, с.Кирилово, Малка Верея, с. Могила, с. Ракитница, с.Змейово, с. Старозагорски Минерални бани, с. Хрищени.

 Към заявлението са приложени документите съгласно чл.147, ал.5 от ИК:

  1. Копие от удостоверение за регистрацията на ПП „ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ“ в ЦИК .
  2. Копие от Решение №2054-МИ от 09.09.2015г. на ЦИК
  3. Копия на Пълномощни на лицето, което предствалява партията.

 

На основание на чл. 85, ал.4 във връзка с чл.87, ал.1, т.12 от ИК, ОИК Стара Загора.

 

Р Е Ш И :

 

РЕГИСТРИРА: ПП „ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ“ в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015г. за кметове на кметства в Община Стара Загора: с. Богомилово , с.Борилово, с.Дълбоки с.Кирилово , Малка Верея, с. Могила , с. Ракитница , с.Змейово , с. Старозагорски Минерални бани, с. Хрищени.

 

Настоящото решение е обявено по реда на чл.87, ал. 2 от Изборния Кодекс и подлежи на обжалване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му.

 

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                              /Теодора Крумова/

 

                                             СЕКРЕТАР:         

                                                                             /Веселина Андреева/

Председател: Теодора Иванова Крумова-Желева

Секретар: Веселина Иванова Андреева

* Публикувано на 14.09.2015 в 18:41 часа

Календар

Решения