Общинска избирателна комисия Стара Загора


РЕШЕНИЕ
№ 83
Стара Загора, 17.09.2015

ОТНОСНО: Освобождаване на технически сътрудник за подпомагане работата на ОИК Стара Загора при произвеждане на избори за общински съветници и кметове на 25.10.2015г. и произвеждане на национален референдум на 25.10.2015г.

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

СТАРА ЗАГОРА

 

 Р Е Ш Е Н И Е

№  083- МИ/НР

гр.Стара Загора, 17.09.2015 г.

 

ОТНОСНО: Освобождаване на технически сътрудник за подпомагане работата на ОИК Стара Загора при произвеждане на избори за общински съветници и кметове на 25.10.2015г. и произвеждане на национален референдум на 25.10.2015г.

На основание на чл. 85, ал.4 от ИК и Решение № 1546-МИ/НР от 27.08.2015 г. на ЦИК, и във връзка с Решение № 006-МИ/НР на ОИК Стара Загора, ОИК Стара Загора.

 

Р Е Ш И :

 

ОСВОБОЖДАВА Светла Митева Русева от длъжността технически сътрудник за подпомагане работата на ОИК Стара Загора при произвеждане на избори за общински съветници и кметове на 25.10.2015г. и произвеждане на национален референдум на 25.10.2015г., поради трайна невъзможност да изпълнява определените с Решение № 006-МИ/НР на ОИК Стара Загора, функции.

 

Препис от настоящото решение да се изпрати на Кмета на Община Стара Загора.

 

Настоящото решение е обявено по реда на чл.87, ал. 2 от Изборния Кодекс и подлежи на обжалване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му.

 

 

                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                              /Теодора Крумова/

 

                                              СЕКРЕТАР:

                                                                        /Веселина Андреева/

Председател: Теодора Иванова Крумова-Желева

Секретар: Веселина Иванова Андреева

* Публикувано на 18.09.2015 в 10:51 часа

Календар

Решения