Общинска избирателна комисия Стара Загора


РЕШЕНИЕ
№ 99
Стара Загора, 19.09.2015

ОТНОСНО: Регистрация на кандидатска листа на Партия „НОВА АЛТЕРНАТИВА“ за участие в изборите за общински съветници на 25.10.2015г. в Община Стара Загора.

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

СТАРА ЗАГОРА

 

 Р Е Ш Е Н И Е

№  099- МИ/НР

 гр.Стара Загора, 19.09.2015 г.

 

ОТНОСНО: Регистрация на кандидатска листа на Партия „НОВА АЛТЕРНАТИВА“ за участие в изборите за общински съветници на 25.10.2015г. в Община Стара Загора.

Постъпило е предложение за регистрация на кандидатска листа на Партия „НОВА АЛТЕРНАТИВА“ за избиране на общински съветници в Община Стара Загора. Към предложението са приложени следните документи: Заявления, съгласно Приложение №62-МИ, подписани от всеки от кандидатите, включени в листата;  Декларации съгласно Приложение №63-МИ, подписани от всеки от кандидатите, включени в листата;  Декларации съгласно Приложение №64-МИ, подписани от всеки от кандидатите, включени в листата.

От съвкупната преценка на представените по-горе документи, ОИК Стара Загора, счита, че са спазени изискванията на чл.414 от ИК и Решение № 033-МИ/НР от 11.09.2015г. на ОИК Стара Загора, поради което и на основание на чл. 85, ал.4 във връзка с чл.87, ал.1, т.14 и чл.417, ал.1 от ИК, ОИК Стара Загора

 

Р Е Ш И :

РЕГИСТРИРА кандидатите за общински съветници от кандидатската листа на Партия „НОВА АЛТЕРНАТИВА“ за участие в изборите за общински съветници на 25.10.2015 г. в Община Стара Загора както следва:

 

 1. КРАСИМИРА ХРИСТОВА МИХАЙЛОВА
 2. СТОЯН ПЕТРОВ СТОЯНОВ
 3. МАРИАНА ХРИСТОВА ХРИСТОВА
 4. ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ЕНЧЕВ
 5. ИВАН ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ
 6. КРАСИМИРА ВЪЛЕВА ПЕТКОВА
 7. ДИМИТЪР БОЙКОВ БОЙЧЕВ
 8. НАТАЛИЯ МИТЕВА ХРИСТОВА
 9. ИСКРЕН ГЕОРГИЕВ ПЕТКОВ
 10. НАДЕЖДА ПЕТКОВА МИТРУШЕВА
 11. ГОРЧО ВЕЛЕВ ВЕЛЕВ
 12. РЕНЕТА НИКОЛАЕВА КОЛЕВА
 13. СТОЯН МИНЧЕВ ДИНЕВ
 14. ПЕТЪР ВЛАДИМИРОВ ПЕТРОВ

 

Настоящото решение е обявено по реда на чл.87, ал. 2 от Изборния Кодекс и подлежи на обжалване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му.

 

 

                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                              /Теодора Крумова/

 

                                              СЕКРЕТАР:

                                                                              /Веселина Андреева/

 

Влязло в сила:

Председател: Теодора Иванова Крумова-Желева

Секретар: Веселина Иванова Андреева

* Публикувано на 20.09.2015 в 09:43 часа

Календар

Решения