Политическа партия „ГЕРБ“

Упълномощени представители на партия/коалиция/местна коалиция или инициативен комитет№ и дата на пълномощното
Петър Манов Манов№ 01 / 09.03 2016 г.

Календар

Решения

всички решения