Партия БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ

Упълномощени представители на партия/коалиция/местна коалиция или инициативен комитет№ и дата на пълномощното
Галина Куманова Господинова1/10.03.2016

Календар

Решения

всички решения