Общинска избирателна комисия Стара Загора


РЕШЕНИЕ
№ 114 - МИ
Стара Загора, 26.09.2019

ОТНОСНО: Регистрация на кандидат за общински съветник от кандидатската листа на местна коалиция „АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ“ в изборите за общински съветници и кметове на 27.10.2019 г. в Община Стара Загора.

С вх. №138/26.09.2019г. в ОИК Стара Загора е постъпило предложение (Приложение №62-МИ) за регистрация на кандидат за общински съветник от кандидатската листа на коалиция „АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ“, представлявана от Александър Владимиров Радославов чрез Жени Стойчева Димова в изборите за общински съветници и кметове на 27.10.2019 г. в Община Стара Загора.

Към предложението са приложени следните документи: заверено копие на пълномощно, заявление-декларация (Приложение №65-МИ), подписано от кандидата. В предложението се предлага като кандидат за общински съветник под номер 43 (четиридесет и три) от кандидатската листа на коалиция „АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ“ да бъде регистрирано лицето Деяна Лазарова Димитрова.

С Решение № 111-МИ от 25.09.2019г. на ОИК Стара Загора е заличена регистрацията на Яна Славова Иванова, като кандидат за общински съветник, предложен под номер 43 в кандидатската листа на коалиция „АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ“ в изборите за общински съветници и кметове на 27.10.2019 г. в Община Стара Загора. Съгласно чл.417, ал.4 от ИК, при отказ за регистрация или при обявяване на недействителност на регистрацията на кандидат от листа на партия или коалиция партията или коалицията може не по-късно от 30 дни преди изборния ден да предложи за регистриране друг кандидат. Ал.6 от същата разпоредба предвижда, че новият кандидат по предложение на партията или коалицията заема освободеното в кандидатската листа.

Предложението на коалиция „АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ“ е постъпило в ОИК Стара Загора с вх. №138/26.09.2019г. и е подадено в срока по чл.417, ал.4 от ИК.

От съвкупната преценка на представените по-горе документи ОИК Стара Загора, счита, че са спазени изискванията на чл.414, ал. 1, т. 1 и 3 от ИК, поради което и на основание на чл. 85, ал.4 във връзка с чл.87, ал.1, т.14 и чл.417 от ИК във връзка с Решение №111-МИ от 25.09.2019г. на ОИК Стара Загора, ОИК Стара Загора

 

Р Е Ш И :

РЕГИСТРИРА Деяна Лазарова Димитрова като кандидат за общински съветник под номер 43 от кандидатската листа на коалиция „АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ“ в изборите за общински съветници и кметове на 27.10.2019 г. в Община Стара Загора.

Настоящото решение е обявено по реда на чл.87, ал. 2 от Изборния Кодекс и подлежи на обжалване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Теодора Иванова Крумова-Желева

Секретар: Междну Бехчет Халид

* Публикувано на 26.09.2019 в 17:35 часа

Календар

Решения

  • № 141 - МИ / 17.10.2019

    относно: Жалба от Недялко Димитров Ангелов, упълномощен представител на партия Българска Социалдемократическа Партия относно нарушения по чл.183, ал.5 от ИК.

  • № 140 - МИ / 17.10.2019

    относно: Упълномощаване на членове от ОИК Стара Загора, които да предадат на ТЗ на ГД „ГРАО“ избирателните списъци, декларациите и удостоверенията към тях, списъците на заличените лица и списъците за допълнително вписване на придружителите, за извършване на проверка за гласуване в нарушение на правилата на ИК и други нарушения на ИК.

  • № 139 - МИ / 17.10.2019

    относно: Замяна на председатели, зам.-председатели, секретари и членове на СИК, предложени от ръководствата на коалиция „Обединени патриоти“, коалиция „БСП за България“, ПП ВОЛЯ и ПП ГЕРБ в Община Стара Загора.

всички решения