10.06.2017

Съобщение

 

 СЪОБЩЕНИЕ

 

На основание на чл. 85, ал.4 във връзка с чл.87, ал.1, т.1 и чл.234 от ИК, ОИК Стара Загора обявява избирателните секции, предназначени за гласуване избиратели с увредено зрение и затруднения в придвижването на територията на Община Стара Загора, както следва:

АБ „ЗОРА“

 1. Секция №003 – НУ „Зора“ в кв. „Зора“
 2. Секция №005 – Народно читалище кв. „Зора“

АБ „ИЗТОК“

 1. Секция №015 – I ОУ „Георги Бакалов“, ул. „Подп. Калитин“ №4
 2. Секция №029 – IX ОУ „Веселин Ханчев“, ул. „Ангел Кънчев“ №82
 3. Секция №031 – IX НУ „Димитър Благоев“, ул. „Любен Каравелов“ №72, ст.2
 4. Секция №034 – ПГМА „Н.Й.Вапцаров“, бул. „Ген. Столетов“ №183
 5. Секция №040 – IV ОУ „Кирил Христов“, ул. „Августа Траяна“ №68

АБ „Кольо Ганчев“

 1. Секция №045 – III ОУ „Кольо Ганчев“, ул. „Добруджа“ №15
 2. Секция №048 – ЦДГ №11 „Загоре“ /бивше АПК/

АБ „Център“

 1. Секция № 061 – ПМГ „Гео Милев“ – физкултурен салон, ул. „Августа Траяна“ №44
 2. Секция №064 – Клуб, ул. „Хан Аспарух“ №23
 3. Секция №070 – Клуб, бул. „Руски №5
 4. Секция №075 – V ОУ „Митьо Станев“, ул. „Стефан Стамболов“ №19 /кабинет по безопасност на движението/
 5. Секция № 079 – Клуб, ул. „Августа Траяна“ №3
 6. Секция № 088 – Гимназия „Христо Ботев“, ул. „Майор Кавалджиев“ №168
 7. Секция № 091 – VI ОУ „Св. Никола“, бул. „Ген. Гурко“ №46а
 8. Секция № 099 – ЦДГ №31 „Слънце“, ул. „Св. Отец Паисий“ №2

АБ „Запад“

 1. Секция №107 – Клуб, ул. „Христо Ботев“ №4
 2. Секция №115 – XIII ОУ „Паисий Хилендарски“, кв. „Казански“, малък физкултурен салон
 3. Секция №125 – XI ОУ „Николай Лилиев“, кв. „Три чучура“, ст.9

 

АБ „Железник“

 1. Секция №139 – СОУ „Железник“, ул. „Младост“ №8, 1-ви етаж

 

Заявки за помощ в изборния ден се правят на тел. 042 614 614 – Община Стара Загора.

08.02.2016

Съобщение

ИЗБИРАТЕЛНО ПРАВО НА ГРАЖДАНИТЕ


КОИ БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ ИМАТ ПРАВО ДА ИЗБИРАТ И
ГЛАСУВАТ В НОВИТЕ И ЧАСТИЧНИ ИЗБОРИ ЗА КМЕТОВЕ
на 13 март 2016 г.


На 13.03.2016 г. при произвеждане на нови и частични избори за
кметове на кметства има право да гласува български гражданин, който:
- е навършил 18 години към изборния ден включително;
- не е поставен под запрещение;
- не изтърпява наказание лишаване от свобода;
- към 12.09.2015 г. има адресна регистрация по постоянен и по настоящ
адрес на територията на страната и поне единият от адресите е на
територията на кметството, което означава:
а) постоянен и настоящ адрес на територията на кметството, в което
ще гласува, или
б) постоянен адрес на територията на кметството, в което ще гласува,
и настоящ адрес на територията на друго населено място в Република
България, или
в) към 12.09.2015 г. има настоящ адрес на територията на кметството,
в което ще гласува, и постоянен адрес на територията на друго населено
място в Република България. В този случай, за да бъде допуснат да гласува,
избирателят трябва да е поискал до 27.02.2016 г. пред администрацията на
съответното кметство по настоящ адрес вписване в избирателния списък по
настоящ адрес.
В случаите на букви „а“ и „б“ избирателят се включва в избирателния
списък от общинската администрация. В случаите на буква „в“ избирателят
се включва в избирателния списък след подаване от него на заявление
(Приложение № 12-МИ) за гласуване по настоящ адрес. Избирател с настоящ
адрес на територията на кметството, който не е подал заявление до
27.02.2016 г., не може да бъде дописван в избирателния списък в деня на
изборите от СИК.
Избирател, който е променил адресната си регистрация след
12.09.2015 г., няма право да гласува в населеното място по новата си
регистрация, ако там се произвеждат избори, но може да гласува в
населеното място по предишната си адресна регистрация, ако там се
произвеждат избори.

2
Гласуването в нарушение на Изборния кодекс и изброените по-
горе права представлява престъпление по чл 168 от НК, което се
наказва с пробация до шест месеца или с глоба от сто до триста лева.
КОИ ГРАЖДАНИ НА ДРУГА ДЪРЖАВА – ЧЛЕНКА НА
ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ИМАТ ПРАВО ДА ГЛАСУВАТ В
НОВИТЕ И ЧАСТИЧНИ ИЗБОРИ ЗА КМЕТОВЕ
на 13 март 2016 г.
Може да гласува и гражданин на друга държава – членка на
Европейския съюз, който:
- е навършил 18 години към изборния ден включително;
- не е поставен под запрещение;
- не изтърпява наказание лишаване от свобода;
- не е лишен от правото да избира в държавата-членка на която е
гражданин;
- има статут на постоянно или продължително пребиваване в Република
България, подал е декларация в общинската администрация да бъде
вписан в избирателния списък по адрес на пребиваване или е гласувал
на предходните местни избори и няма промяна на декларираните
обстоятелства, като:
адресът му на пребиваване е на територията на кметството, в което ще
гласува, към 12.09.2015 г. включително.
Повече информация можете да намерите на интернет страницата на
ЦИК в раздел „Нови избори“ (https://www.cik.bg/bg/111) и раздел „Частични
избори“ (https://www.cik.bg/bg/112).

05.02.2016

Съобщение

ОИК Стара Загора Ви уведомява, че:

 

 1. Жребия за определяне на реда за представяне на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети в диспутите по регионалните радио – и телевизионни центрове на БНР и БНТ в изборите на 13 март 2016 г. ще се проведе на 10 февруари 2016 г. от 10.00 часа в сградата на Община Стара Загора, зала "Фоайе". 

 

 1. Жребия за определяне на поредните номера на партиите, коалициите, местните коалиции и независимите кандидати от ОИК в бюлетините за гласуване за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. ще се проведе на 10 февруари 2016 г. от 10.15 часа в сградата на Община Стара Загора, зала "Фоайе".
23.01.2016

Съобщение

Общинска избирателна комисия започва да приема документи за регистрация на партии и коалиции за участие в нов избор за кмет на кметство Козаревец, насрочен за 13 март 2016 г. от 9,00 ч. на 23 януари 2016 г. в сградата на Община Стара Загора, партер - зала "Фоайе"

Приемането на документите се извършва всеки работен ден от 9,00 ч. до 17,00 ч.

Крайният срок за подаване на документи за регистрация е 18,00 ч. на 01 февруари 2016 г.

24.10.2015

Съобщение

ОИК Стара Загора Ви уведомява, че на 25.10.2015г. ОИК Стара Загора ще се помещава в сградата на Областна администрация Стара Загора на адрес „Цар Симеон Велики“ №108, ет.2.

22.10.2015

Съобщение

 Образци на бюлетини за гласуване в изборите за общински съветници и кметове на 25.10.2015г. в Община Стара Загора!

https://cik.is-bg.net/upload/32761/skan+buletini.rar

20.10.2015

Съобщение

ОИК Стара Загора Ви уведомява, че при получаването на изборните книжа и материали от секционните избирателни комисии на 24.10.2015г. съгласно определения график, е необходимо да присъстват поне 3 /трима/ членове на СИК.

16.10.2015

Съобщение

Във връзка с Решение № 2612/15.10.2015г. на ЦИК, ОИК Стара Загора Ви уведомява за следното:

 1. В деня на изборите за общински съветници и за кметове и национален референдум (25 октомври 2015 г.) на територията на Община Стара Загора в периода от 6,00 часа до 19,00 часа, а там където гласуването продължава и след това, но не по-късно от 20,00 часа, трябва да бъде преустановено използването и да се изключат всички заснемащи устройства (камери) и закрити техните обективи в изборните помещения, в които са разположени секционните избирателни комисии.

      2. Посоченото в т. 1 се извършва в изборните помещения и при произвеждане на втори тур за избор на кмет.

16.10.2015

Съобщение

На основание на чл. 85, ал.4 във връзка с чл.87, ал.1, т.1 и чл.234 от ИК, ОИК Стара Загора обявява избирателните секции, предназначени за гласуване избиратели с увредено зрение и затруднения в придвижването на територията на Община Стара Загора, както следва:

АБ „ЗОРА“

 1. Секция №003 – НУ „Зора“ в кв. „Зора“
 2. Секция №005 – Народно читалище кв. „Зора“

АБ „ИЗТОК“

 1. Секция №015 – I ОУ „Георги Бакалов“, ул. „Подп. Калитин“ №4
 2. Секция №029 – IX ОУ „Веселин Ханчев“, ул. „Ангел Кънчев“ №82
 3. Секция №031 – IX НУ „Димитър Благоев“, ул. „Любен Каравелов“ №72, ст.2
 4. Секция №034 – ПГМА „Н.Й.Вапцаров“, бул. „Ген. Столетов“ №183
 5. Секция №040 – IV ОУ „Кирил Христов“, ул. „Августа Траяна“ №68

АБ „Кольо Ганчев“

 1. Секция №045 – III ОУ „Кольо Ганчев“, ул. „Добруджа“ №15
 2. Секция №048 – ЦДГ №11 „Загоре“ /бивше АПК/

АБ „Център“

 1. Секция № 061 – ПМГ „Гео Милев“ – физкултурен салон, ул. „Августа Траяна“ №44
 2. Секция №064 – Клуб, ул. „Хан Аспарух“ №23
 3. Секция №070 – Клуб, бул. „Руски №5
 4. Секция №075 – V ОУ „Митьо Станев“, ул. „Стефан Стамболов“ №19 /кабинет по безопасност на движението/
 5. Секция № 079 – Клуб, ул. „Августа Траяна“ №3
 6. Секция № 088 – Гимназия „Христо Ботев“, ул. „Майор Кавалджиев“ №168
 7. Секция № 091 – VI ОУ „Св. Никола“, бул. „Ген. Гурко“ №46а
 8. Секция № 099 – ЦДГ №31 „Слънце“, ул. „Св. Отец Паисий“ №2

АБ „Запад“

 1. Секция №107 – Клуб, ул. „Христо Ботев“ №4
 2. Секция №115 – XIII ОУ „Паисий Хилендарски“, кв. „Казански“, малък физкултурен салон
 3. Секция №125 – XI ОУ „Николай Лилиев“, кв. „Три чучура“, ст.9

АБ „Железник“

 1. Секция №139 – СОУ „Железник“, ул. „Младост“ №8, 1-ви етаж

Заявки за помощ в изборния ден се правят на тел. 042 614 614 – Община Стара Загора.

08.10.2015

Съобщение

ВАЖНО!!!

 

Във връзка с произвеждането на избори за общински съветници и кметове и национален референдум на 25.10.2015г., ОИК Стара Загора уведомява всички заинтересовани, че на 17.10.2015г. ще се проведе обучение  на членовете на СИК в гр. Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики“ № 108 /Синдикален дом - концертна зала/. 

           

Обучението ще се проведе по следния график:

 1. 10.00 часа – за СИК от 100 до 208
 2. 12.00 часа – за СИК от 1 – 99

 

 

 

27.09.2015

Съобщение

Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" към Министерството на регионалното развитие благоустройството осигурява справка за номера на избирателната секция и мястото на гласуване за избори за общински съветници и кметове и национален референдум на 25.10.2015 г. за всички български граждани.

Всички избиратели могат да проверят адреса на избирателната си секция по следните начини:

- През  Интернет  на адрес http://www.grao.bg/elections/ Сайтът предоставя и възможността да се подават "Искане за гласуване по настоящ адрес" по електронен път и да се регистрират издадените "Удостоверения за гласуване в определено населено място“ от общинските администрации след идентификация с електронен подпис.

- Чрез стационарен или мобилен телефон

Избира се 0800 1 4726 ("0800 1 GRAO"). Тел. 0800 1 4726 е безплатен за цялата страна.

20.09.2015

Съобщение

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

СТАРА ЗАГОРА

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

ОИК Стара Загора Ви уведомява, че:

          

 1. Жребия за определяне на реда за представяне на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети в диспутите по регионалните радио – и телевизионни центрове на БНР и БНТ в изборите на 25 октомври 2015 г. ще се проведе на 23 септември 2015 г. от 14.00 часа в сградата на Община Стара Загора, зала 1.

 

 

 1. Жребия за определяне на поредните номера на партиите, коалициите, местните коалиции и независимите кандидати от ОИК в бюлетините за гласуване за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. ще се проведе на 23 септември 2015 г. от 15.00 часа в сградата на Община Стара Загора, зала 1.
15.09.2015

Съобщение

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

СТАРА ЗАГОРА

гр.Стара Загора, 15.09.2015 г.

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

ОИК Стара Загора Ви уведомява, че приемът на документи относно предложенията от партии, инициативни комитети и /местни/ коалиции за регистрация на кандидатски листи, в това число и списъка с лицата, които подкрепят регистрацията на независим кандидат, заедно с другите документи се извършва всеки ден до 22.09.2015г. от 09:00 до 17:00.

На 22.09.2015г. приемът ще продължи до 18:00ч.

          Документите се приемат в зала „Фоайе“ в административната сграда на Община Стара Загора.

11.09.2015

Съобщение

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

СТАРА ЗАГОРА

гр.Стара Загора, 11.09.2015 г.

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

ОИК Стара Загора Ви уведомява, че приемът на документи за регистрация на партии, (местни) коалиции и инициативни комитети ще се извършва всеки ден от 09:00 до 17:00.

На 14.09.2015г. приемът ще продължи до 18:00ч.

          Документите ще се приемат в зала „Фоайе“ в административната сграда на Община Стара Загора.

още съобщения

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12
  3456789
  10111213141516
  17181920212223
  24252627282930
   

Решения

 • № 418 / 25.06.2019

  относно: Предсрочно прекратяване пълномощията на Райчо Димитров Стоев – кмет на кметство с. Яворово, общ. Стара Загора, обл. Стара Загора

 • № 417 / 18.01.2019

  относно: Поправка на техническа грешка, допусната в Решение № 416-МИ/НР от 18.01.2019г. на ОИК Стара Загора

 • № 416 / 18.01.2019

  относно: Предсрочно прекратяване пълномощията на Георги Атанасов Празов – кмет на кметство с. Памукчии, общ. Стара Загора, обл. Стара Загора

всички решения