Общинска избирателна комисия Стара Загора


РЕШЕНИЕ
№ 418
Стара Загора, 25.06.2019

ОТНОСНО: Предсрочно прекратяване пълномощията на Райчо Димитров Стоев – кмет на кметство с. Яворово, общ. Стара Загора, обл. Стара Загора

В ОИК Стара Загора е постъпила молба от Райчо Димитров Стоев – кмет на кметство с. Яворово, общ. Стара Загора, подадена чрез председателя на общински съвет  Стара Загора, с вх. № 452/25.06.2019г., с което същия заявява своето  желание да му бъдат прекратени предсрочно пълномощията му като кмет на кметство Яворово.

На основание чл. 42, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА същият е подал оставка с вх.№ 10-02-5126/24.06.2019г., чрез председателя на Общински съвет Стара Загора до общинската избирателна комисия, поради което пълномощията на кмета на кметство Яворово, община Стара Загора следва да бъдат прекратени, на основание чл. 42, ал. 4, във връзка с ал. 1, т. 1 от ЗМСМА

С оглед на горното и на основание чл. 87, ал. 1, т. 1 и т. 34 и чл. 42, ал.4 във връзка с чл.42, ал.1, т.1 от ЗМСМА, Общинската избирателна комисия             

РЕШИ:

 ПРЕКРАТЯВА предсрочно пълномощията на кмета на кметство Яворово, община Стара Загора, област Стара Загора Райчо Димитров Стоев, обявен за избран за кмет на кметство Яворово с Решение № 319-7- МИ/НР/26.10.2015 г. на ОИК – Стара Загора

АНУЛИРА издаденото удостоверение за кмет на кметство Яворово, издадено от ОИК – Стара Загора.

 

Настоящото решение е обявено по реда на чл. 87, ал.2 от ИК и същото може да се обжалва по реда на ИК.

Председател: Теодора Иванова Крумова-Желева

Секретар: Веселина Иванова Андреева

* Публикувано на 26.06.2019 в 12:02 часа

Календар

Решения

  • № 418 / 25.06.2019

    относно: Предсрочно прекратяване пълномощията на Райчо Димитров Стоев – кмет на кметство с. Яворово, общ. Стара Загора, обл. Стара Загора

  • № 417 / 18.01.2019

    относно: Поправка на техническа грешка, допусната в Решение № 416-МИ/НР от 18.01.2019г. на ОИК Стара Загора

  • № 416 / 18.01.2019

    относно: Предсрочно прекратяване пълномощията на Георги Атанасов Празов – кмет на кметство с. Памукчии, общ. Стара Загора, обл. Стара Загора

всички решения